BRYMEN – Multimetr uniwersalny BM 815

  BM 815 zapewnia bezpieczeństwo pomiarów zgodnie z PN-EN61010-1dla kat. II 1000 V AC/DC i 600 V AC/DC dla kat. II. Ochrona przeciwprzepięciowa w tym modelu wynosi 6,5 kV. Miernik spełnia też wymogi kompatybilności elektromagnetycznej (EN55022, EN50082-1) i jest oznakowany CE.

  BM815 mierzy: napięcie do 1000 V AC/DC z rozdzielczością maksymalną 0,01 mV, prądu do 10 A AC/DC (do 20 A przez 30 s) z rozdzielczością maksymalną 0,1 μA, rezystancję do 50 MΩ, pojemność do 9999 μF, częstotliwość w zakresie 5 Hz÷125 kHz i temperaturę do 1000oC. Multimetr ma test diody i akustyczny sygnał zwarcia z czasem zwłoki zaledwie 100 μs.

  Dodatkowe funkcje to m.in.: rejestracja wartości maksymalnej, minimalnej, obliczanie różnicy i wartości średniej, HOLD (zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD), CREST – pomiar bardzo krótkich impulsów (≥ 1ms), tryb pomiarów względnych Δ i Hz – natychmiastowe przejście do pomiaru wskazania częstotliwości, np. podczas pomiaru napięć i prądów. Cenną zaletą przy pomiarze małych rezystancji jest automatyczna kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych (dla R<5 Ω).

  Przyrząd ma czytelny wyświetlacz LCD 3–5/6 cyfry (zliczanie do 5000 max) z próbkowaniem 5 razy/s oraz 52-segmentowy bargraf analogowy z próbkowaniem 60 razy/s. Przydatną funkcją jest 5-krotne zwiększenie rozdzielczości bargrafu analogowego (funkcja ZOOM). Pozwala to na pozorne zwiększenie rozdzielczości bargrafu do 250 segmentów.

  Wyłącznym importerem i dystrybutorem wyrobów BRYMEN w Polsce jest BIALL sp. z o.o.

  www.biall.com.pl