Castrol | leaderboard | 5.12.2022 – 12.03.2023

Podstawy przemysłowego Ethernetu

Ethernet to nie Internet; Ethernet to nie fieldbus; Ethernet nie jest systemem sterowania. Ethernet to standard sieciowy. Kropka.

Wykorzystanie Business Intelligence w systemach klasy CMMS

Analizując funkcjonalność wdrożonych w różnych przedsiębiorstwach systemów klasy CMMS, umożliwiających sprawne zarządzanie infrastrukturą techniczną, wiele osób zadaje sobie pytania, co jeszcze można osiągnąć w ramach prowadzonych analiz oraz jak udoskonalić proces planowania prac prewencyjnych.

Analiza zwrotu z inwestycji w systemy klasy CMMS

Wiele polskich przedsiębiorstw planuje wdrożenie systemów klasy CMMS (ang. Computer Maintenance Management System), analizuje potencjalne korzyści wynikające z ich wprowadzenia, a tym samym stara się określić ROI (ang. Return on Investment – zwrot z inwestycji) dla projektu informatyzacji procesów związanych z utrzymaniem ruchu.

Systemy iskrobezpieczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Stosowanie elektryczności w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem od lat stanowi nie lada problem. Sprzęt elektryczny może wytwarzać łuki, iskry lub nagrzewać powierzchnie, co może prowadzić do eksplozji.

Modernizacja instalacji HVAC wymaga zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań

W późnych latach 50. ubiegłego stulecia klimatyzacja nie stanowiła jeszcze standardowego wyposażenia budynku. Dlatego nie uwzględniono jej ani w roku 1958, kiedy po raz pierwszy, na terenie należącym do firmy Boeing, wznoszono pawilon 101 w kształcie litery L, ani też w drugiej fazie jego rozbudowy, w 1962 roku.

ABC… uniwersalnego miernika cyfrowego

Uniwersalny miernik cyfrowy (ang. Digital Multimeter – DMM) jest jak elektroniczna taśma miernicza przeznaczona do dokonywania pomiarów elektrycznych. Może spełniać liczne funkcje specjalne, jednak przede wszystkim stosuje się go do pomiarów napięcia (w voltach), oporności (w omach) oraz natężenia prądu (w amperach).

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu

Analiza zwrotu z inwestycji w systemy klasy CMMS Wiele polskich przedsiębiorstw planuje wdrożenie systemów klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System), analizuje potencjalne korzyści wynikające z...

HVAC – Redukcja harmonicznych wytwarzanych przez napędy HVAC

Za najbardziej energooszczędne i najskuteczniejsze metody sterowania silnikami w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC – ang. Heating, Ventilation and Air Condition) oraz w systemach wentylatorów i pomp uważa się powszechnie modulację szerokości impulsu (PWM – ang. Pulse Width Modulation) i napędy o zmiennej częstotliwości VFD. Dlatego właśnie tak chętnie wykorzystuje się wypróbowane napędy VFD, które – dzięki istotnym oszczędnościom energii oraz znakomitej wydajności – doskonale nadają się do stosowania we wszelkiego rodzaju urządzeniach.

Kontrola ultradzwiękowa – Wykorzystanie ultradźwięków w prognozowanym utrzymaniu ruchu

Właściciele zakładów produkcyjnych stawiają czoła wielu wyzwaniom, m.in. takim, jak przedłużenie żywotności i poprawa wydajności sprzętu, dla zapewnienia wysokiej jakości produktów i efektywności działania. Czasami jednak przychodzi im działać przy bardzo ograniczonych środkach, przy mniejszej liczbie personelu, w krótszym czasie i w obliczu większych wymagań.

Klasyfikacja IP przyrządów

Bardzo często w katalogach urządzeń możemy natknąć się na zapisaną drobną czcionką informację dotyczącą wartości IP. Czy są to jakieś wzorce, czy też istotne informacje? W rzeczywistości wartość ta pozwala określić, do jakich warunków otoczenia i pomiaru przystosowany jest dany przyrząd.