Analogowe, adresowalne systemy przeciwpożarowe vs. Konwencjonalne

Podstawowe zagadnienia

  • W przeciwieństwie do alarmów konwencjonalnych, analogowe systemy adresowalne pozwalają na wymianę danych pomiędzy panelem a czujnikiem, który zadziałał.
  • Z racji możliwości kompensowania odchyleń, analogowe systemy adresowalne są mniej podatne na fałszywe alarmy.
  • Podczas wybierania systemu należy wybrać typ detektorów, który pasuje do potrzeb oraz możliwości budżetu.

Nowatorskie rozwiązania technologiczne sprawiają, że analogowe, adresowalne systemy przeciwpożarowe nadają się do  zastosowań o różnej  skali, nie tylko tych dużych systemów. W przeciwieństwie do starszych systemów adresowalnych, nowsze adresowalne systemy analogowe są równie łatwe do programowania jak systemy konwencjonalne, a oprócz tego są łatwiejsze w utrzymaniu. Nowe adresowalne systemy analogowe, które łatwo się instaluje i utrzymuje, szybko stają się popularnym rozwiązaniem.  

Różnice systemowe 

Adresowalny system alarmowania przeciwpożarowego oferuje użytkownikom status urządzeń inicjujących, które wchodzą w skład sieci systemu, to znaczy wykrywaczy dymu, czujników przepływu wody, itd. Jednostka sterująca systemu alarmów przeciwpożarowych pozwala użytkownikom na łatwy podgląd stanu systemu oraz zawiera informacje o urządzeniach awaryjnych i szczegółowe informacje o „adresach” urządzeń. Sprzęt lub oprogramowanie systemu mogą również przyporządkowywać cyfrowe adresy każdemu urządzeniu. Lokalizacja obsługiwanego adresowanego urządzenia jest podawana w formie komunikatu, wydruku lub też poprzez inny rodzaj komunikacji, który przedstawia również lokalizację urządzenia w budynku, strefie przeciwpożarowej, na piętrze czy też według innego przyjętego systemu podziałów. 

Wskazówki dotyczące kupowania systemów alarmów przeciwpożarowych

Należy zakupić taki system, który pasuje do Państwa potrzeb. Nie należy jednak przesadzać. System trzeba najpierw zaprojektować, określając, ile oraz jakiego typu adresowalne urządzenia będą potrzebne: detektory dymu, detektory ciepła, przekaźniki, przetwarzacze kategorii „pull station”, oraz różne czujniki monitorujące.

Trzeba uwzględnić przyszłą rozbudowę systemu. Jeśli potrzebujecie Państwo 25 urządzeń, należy zakupić taki system, który obsłuży przynajmniej 15% — 20% więcej, co przyda się do przyszłej rozbudowy. 

Trzeba mieć pewność, że jesteście Państwo zadowoleni z systemu oraz jego działania. Sterowanie powinno być proste w użyciu i praktycznie zaprojektowane. 

Trzeba kupić taki system, który będzie służył przez przynajmniej najbliższe 5 — 10 lat. Należy być przygotowanym na jego rozbudowę zanim będzie trzeba go wymienić.

Adresowalny system analogowy ma wszystkie cechy adresowalnego systemu, a opcje dodatkowe obejmują przekazywanie informacji do panelu sterującego. Detektory analogowego systemu adresowalnego stają się „czujnikami”, które przekazują informacje do panelu sterującego, odpowiednio do poziomu dymu czy ciepła. Z kolei panel sterujący, w oparciu o większą ilość otrzymanych informacji, podejmuje decyzje, łącznie z tą o wejściu w tryb alarmowy. 

Różnicą pomiędzy analogowym systemem adresowalnym a systemem konwencjonalnym jest to, że ten pierwszy pozwala na wymianę danych pomiędzy panelem a załączonym czujnikiem lub czujnikami. System konwencjonalny składa się  z grup urządzeń inicjujących, połączonych w pojedyncze strefy pogrupowane w jedną pętlę i podłączone do panelu sterującego (rys. 1). Mimo że koszty początkowe wdrożenia tych systemów są niższe, oferują one zdecydowanie mniej informacji o aktywowanych urządzeniach i nie są w stanie zidentyfikować poszczególnych, problematycznych miejsc (operator musi zlokalizować problematyczny obszar ręcznie). 

W przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych, analogowe urządzenia adresowalne mogą zlokalizować źródło ognia, co w znacznym stopniu przyspiesza potencjalną prędkość reakcji. Informacje te są ogłaszane lokalnie oraz przekazywane cyfrowo do stacji centralnej lub też działu przeciwpożarowego. Nie ma potrzeby fizycznego lokalizowania urządzenia, które zadziałało. 

Ponieważ detektory w analogowym systemie adresowalnym pracują jak czujniki, które wymieniają informacje, właściwe działania są podejmowane natychmiast, z panelu sterującego. Poziom czułości tych urządzeń jest całkowicie kontrolowany z poziomu zarządzania systemem. Na przykład, poziom czułości może zostać obniżony w nocy, kiedy w danym obszarze nie ma pracujących ludzi, a podwyższony w dzień.  

Kompensacja odchyleń 

W przeciwieństwie do alarmów konwencjonalnych, które mogą generować fałszywe ostrzeżenia wywołane kurzem i innymi zanieczyszczeniami, detektory analogowe są w stanie autokompensować tego typu sygnały, co sprawia, że są zdecydowanie mniej podatne na fałszywe alarmy. „Kompensacja dla odchyleń” czujników analogowych pozwala im odróżnić długotrwałe odchylenie, wynikające z zanieczyszczeń, oraz krótkotrwałe wykrycie dymu, będące wynikiem rzeczywistego ognia. Aby zapewnić stałą czułość systemu i funkcjonowanie detektorów na odpowiednich poziomach w dzień i w nocy, detektory analogowe mogą być odpowiednio regulowane. 

Instalacja systemu analogowego 

Instalowanie i utrzymanie analogowych systemów adresowalnych jest zadziwiająco proste pomimo ich zaawansowania. W rzeczywistości kompletny adresowalny system analogowy, nazywany pętlą SLC lub sygnalizującym obwodem liniowym, może pracować na jednej parze przewodów (w zależności od wielkości systemu) (rys. 2). Ten rodzaj systemu pozwala również na zastosowanie rozgałęzień „T-Tapping”, czego nie można wykonać w systemie konwencjonalnym, w którym znajduje się wiele par przewodów, z których wszystkie schodzą się do szafy głównej. Okablowanie analogowego systemu adresowalnego jest łatwiejsze, a koszty jego konserwacji oraz wykrywania i usuwania usterek są zdecydowanie niższe. 

Ze względu na prostotę kablowania oraz na zdolność analogowego systemu adresowalnego do wykrywania i wskazania rzeczywistego miejsca zaistnienia problemu (oraz oddzielenia go od omyłkowej detekcji problemu spowodowanej np. kurzem), obsługa systemu wymaga mniejszego zaangażowania ludzi, mniej czasu i istnieje większe prawdopodobieństwo naprawienia  awarii za pierwszym razem. To wszystko prowadzi do niższych kosztów obsługi, lepszej wydajności, a  w rezultacie, do większego bezpieczeństwa. Prostota analogowego systemu adresowalnego prowadzi również do większej elastyczności, zarówno pod względem dostępnych opcji programowania, jak i możliwości rozbudowy.  

Rys. 1. System konwencjonalny składa się z grup urządzeń inicjujących, połączonych w pojedyncze strefy pogrupowane w jedną pętlę i podłączone do panelu sterującegoRys. 2. Adresowalny system analogowy może pracować na jednej parze przewodów (w zależności od wielkości systemu)Wybór systemu 

Istnieje duża różnorodność specyfikacji i opcji, pośród których można wybierać, nawet w obrębie analogowych systemów adresowalnych. Najlepiej wybrać taki typ detektora, który pasuje do potrzeb i budżetu, oraz właściwy panel sterujący. Po dokonaniu wyboru trzeba przebrnąć przez wszystkie dostępne opcje systemu – począwszy od różnych interfejsów po wbudowane komunikatory cyfrowe do wykonywania automatycznych kontroli poziomów czułości oraz alarmów konserwacyjnych. 

Najważniejsze: Jeśli zadanie polega na zabezpieczeniu dużego zakładu, konwencjonalne systemy alarmów przeciwpożarowych niekoniecznie muszą okazać się najlepszym rozwiązaniem. Poszukując maksymalnego bezpieczeństwa i wartości, coraz więcej menedżerów zakładów przemysłowych zrywa z konwencją i wybiera analogowe systemy adresowalne.  

Artykuł pod redakcją Adama Majczaka

Autor: Jack Grones i Brian Foltz, inżynierowie do spraw aplikacji, Silent Knight Inc.