Centrum Badawczo-Analityczne Racer – Kolejny smar na medal — TEFLOREN

  Najnowszy produkt, smar TEFLOREN, Centrum Badawczo-Analityczne Racer Sp. z o.o. zaprezentowało podczas targów INTARG-CHEMTARG. 

  Smar TEFLOREN to idealny środek smarny do ekstremalnych warunków pracy. W jego skład wchodzą: odporny termicznie i chemicznie syntetyczny olej bazowy, mikrocząsteczkowy zagęszczacz teflonowy PTFE. Specjalna technologia produkcji pozwoliła na otrzymanie białego smaru/pasty o niezwykłych własnościach w stosunku do tradycyjnych smarów.

  WŁASNOŚCI smaru TEFLOREN: biały kolor, doskonałe własności przeciwzacierające, wyjątkowa odporność na wymywanie wodą, stabilność termiczna, odporność na niskie ciśnienie, odporność na obecność agresywnych chemikaliów,(np. kwasy organiczne, wodne alkaliczne i kwaśne środki myjące i dezynfekujące), odporność na utlenianie, niezwykle szeroki zakres temperatury pracy od –40 do 220OC, krótkotrwale do 250OC. TEFLOREN w podanym zakresie temperatur NIE jest trujący. Jest neutralny wobec tworzyw sztucznych, elastomerów. 

  KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA smaru TEFLOREN: wydłuża czas eksploatacji smarowanych elementów, wydłuża okresy między ponownym smarowaniem lub remontem/przeglądem przez co obniża koszty eksploatacji, redukuje potrzebę częstej konserwacji, wydłuża żywotność łożysk nawet do 50%, redukuje i zabezpiecza przed korozją, utlenianiem, zatarciem, smaruje/zabezpiecza elementy nawet gdy jest częściowo zużyty.

  ZASTOSOWANIE: krążki bieżne i zwrotne łańcuchów, łożyska kulkowe, wałeczkowe, ślizgowe (przemysł/park samochodowy), łożyska w automatach i wózkach piecowych (piekarnictwo), prasy do opon, wolnoobrotowe łożyska przenośników taśmowych – najczęściej dożywotnio, suszarnie i lakiernie, łożyska toczne walców rowkowych w produkcji tektury falistej, itd.

  W listopadzie br. TEFLOREN będzie miał światową prapremierę na 53 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka. 

  www.cba.com.pl