Cisco – tablet Cius dla przedsiębiorstw

    Cisco ogłosiło wprowadzenie pierwszego przeznaczonego dla przedsiębiorstw tabletu zorientowanego na komunikację – Cisco Cius. Dzięki unikatowym funkcjom i możliwościom może on fundamentalnie zmienić sposób korzystania z informatyki w przedsiębiorstwach.

    Cisco Cius, to unikatowe urządzenie o wadze zaledwie 0,52 kg, które umożliwia integrację wirtualnymi desktopami, z systemem Cisco Telepresence oraz innymi rozwiązaniami komunikacyjnymi i umożliwiającymi współpracę przy pełnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa wymaganego w infrastrukturze przedsiębiorstw. Dzięki temu osoby pracujące zdalnie będą mogły w pełni korzystać z rozwiązań wideo o wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym, wielostronnych tele- i wideokonferencji, dostępu do poczty elektronicznej, komunikatorów i WWW, a także będą mogły tworzyć, edytować i współdzielić treści zarówno przechowywane lokalnie, jak i w środowisku chmury.

    Dzięki wykorzystaniu platformy Android Cisco Cius jest otwartą platformą zoptymalizowaną pod kątem komunikacji i współpracy. Dzięki tym unikatowym funkcjonalnością oraz dzięki możliwości integracji z wirtualnymi pulpitami, działy IT będą mogły wyposażyć mobilnych pracowników w narzędzie, które zasadniczo obniży nakłady kapitałowe i jednostkowe koszty zarządzania infrastrukturą informatyczną. Jest to istotna alternatywa dla obowiązującego dziś paradygmatu wyposażania każdego stanowiska pracy w komputer PC.

    www.cisco.com/web/PL/