Emerson Process Management – Nowy przetwornik wielu zmiennych Rosemount 3051SMV

  Przetwornik 3051SMV mierzy trzy zmienne procesowe: różnicę ciśnień wytwarzaną przez element spiętrzający, ciśnienie statyczne i temperaturę medium procesowego. Na podstawie tych pomiarów wylicza natężenie przepływu masowego i przepływ energii. Rozwiązanie to redukuje do jednego liczbę urządzeń tradycyjne używanych do pomiaru przepływu opartego o spadek ciśnienia na elemencie spiętrzającym. 

   

  3051SMV ułatwia pomiar masy i przepływu energii, umożliwiając zwiększenie dokładności i szybsze uaktualnianie danych pomiarowych (22 razy na sekundę) przy użyciu opatentowanej zaawansowanej technologii metody kompensacji i specjalnego oprogramowania Engineering Assistance.

  Kompensacja przepływu uwzględnia 25 różnych parametrów medium procesowego i rurociągu, m.in. dopasowanie czujnika temperatury do przetwornika zgodnie ze współczynnikami Callendara-Van Dusena. W rezultacie otrzymujemy znaczną poprawę dokładności pomiaru w porównaniu do przepływu nieskompensowanego.

  Dzięki zastosowaniu przetwornika 3051SMV otrzymujemy dokładniejsze bilansowanie przepływu, natychmiastową detekcję anomalii procesu powodujących straty oraz optymalizujemy proces.

  Przetwornik 3051SMV pozwala użytkownikowi na zastosowanie jednego z 4 możliwych rodzajów kompensacji przez:

  1. Pomiar różnicy ciśnień, ciśnienia statycznego i temperatury medium dla pary, gazu i gazu ziemnego

  2. Pomiar różnicy ciśnień i ciśnienia statycznego dla pary nasyconej

  3. Pomiar różnicy ciśnień i temperatury dla pary nasyconej i cieczy

  4. Pomiar różnicy ciśnień dla cieczy w stabilnej temperaturze

  Dla optymalizacji wyników przetwornik 3051SMV może być połączony z elementem spiętrzającym firmy Rosemount tworząc przepływomierz 3051SF.

  Jeśli elementem spiętrzającym jest Annubar 485, tak utworzony przepływomierz 3051SFA przy jednym punkcie ingerencji w rurociąg umożliwia uzyskanie w pełni skompensowanego natężenia przepływu masowego przy minimalnych kosztach instalacji (zwłaszcza dla dużych średnic rurociągów) oraz wyjątkowo małej stracie ciśnienia.

  Jeśli elementem spiętrzającym jest zwężka kompaktowa model 405, tak utworzony przepływomierz 3051SFC jest gotów do montażu między kołnierzami z użyciem pierścieni centrujących. Dodatkowo zwężka kompaktowa może być wykonana w wersji wielootworowej – wtedy wymagania odcinków prostoliniowych są zdecydowanie mniejsze (2 średnice rurociągu przed i 2 za zwężką).

  Jeśli elementem spiętrzającym jest samocentrująca zwężka zintegrowana model 1195, tak utworzony precyzyjny przepływomierz 3051SFP jest gotów do montażu w rurociągu o małej średnicy.

  Emerson dostarcza przepływomierze w pełni skonfigurowane i sprawdzone pod względem szczelności, a ich konstrukcja minimalizuje liczbę potencjalnych miejsc wycieków.

  Przetwornik 3051SMV i przepływomierze skonstruowane w oparciu o niego są częścią szerokiej oferty inteligentnych urządzeń architektury PlantWeb firmy Emerson.

   

  www.emersonprocess.pl