EFD – Nowy wysokoprecyzyjny dyspenser firmy EFD seria Ultimus V & Optimeter

    Firma EFD wprowadziła dwa nowe produkty pozwalające na znaczącą poprawę procesów montażowych w obszarze produkcji medycznej, elektronicznej i innych, w których występują krytyczne procesy łączenia.

    Obecnie przed producentami stoi nowe wyzwanie, polegające na znalezieniu sposobów aplikowania klejów i innych płynów montażowych z większą precyzją i szybkością. Utrzymanie ilości aplikowanego płynu na powtarzalnym poziomie może być krytycznym dla zapewnienia wydajności i jakości produkcji, szczególnie w sytuacji, kiedy płyn/klej w miarę upływu czasu staje sie np. rzadszy lub bardziej gęsty albo zmniejszająca się ilość materiału w zasobniku generuje problemy związane z powtarzalnością dawki. Dyspenser EFD Ultimus V and Optimeter rozwiązuje te problemy. 

    Dla płynów zmieniających lepkość, nowy dyspenser Ultimus V ma zdolność przechowywania danych, a następnie automatycznie dostosowuje ustawienia dozowania, aby utrzymać ilość płynów na stałym poziomie. Aby skompensować parametry wynikające ze zmieniającego się w czasie poziomu płynu w pojemniku z materiałem Optimeter automatycznie dostosowuje przepływ powietrza tak, aby dawka materiału była zawsze taka sama.

    www.amb.pl