Enitra – „Brzegi zamknięte” – nowa technologia konfekcjonowania taśm transportujących

    Transport wewnętrzny w większości przedsiębiorstw produkcyjnych oparty jest na przenośnikach wyposażonych w tradycyjne taśmy transportujące. Specyfiką ich budowy jest zazwyczaj tkaninowe cięgno i pokrycie z polimeru, jakim może być PU czy PCV. Tak zbudowana taśma w wyniku działania czynników zewnętrznych często ulega uszkodzeniom. Proces uszkadzania zazwyczaj zaczyna się od krawędzi wskutek nie zawsze prawidłowego jej prowadzenia lub poprzez przenikanie do wewnętrznych warstw tkanin drobin transportowanego produktu bądź substancji mu towarzyszących. Tkaninowe cięgno chłonąc wodę czy inny rozpuszczalnik początkowo powoduje pęcznienie a następnie rozwarstwianie taśmy. Ponadto w wyniku mechanicznego uszkadzania krawędzi strzępki taśmy mogą zanieczyszczać transportowany produkt. Ma to niebagatelne znaczenie w przemyśle spożywczym, gdzie szczególną wagę przywiązuje się do warunków higienicznych.

    Biorąc pod uwagę fakt, że najczęściej uszkodzeniu ulegają krawędzie taśmy technicy firmy Enitra opracowali nową technologię zamykania brzegów w taśmach transportujących. Technologia ta polega na zabezpieczeniu krawędzi taśm tym samym polimerem, z którego wykonana jest taśma w taki sposób, by znajduj ące się wewnątrz tkaninowe cięgno nie było narażone na niepożądane działania czynników zewnętrznych. Aplikacja nowej technologii z powodzeniem znalazła zastosowanie w konfekcjonowaniu taśm przeznaczonych do transportu cukru luzem. Technologia ta jest wciąż unowocześniana i poszerzana o kolejne zastosowania przez techników Enitry.

    www.enitra.pl