Impex – Saro MEMOLUB – Nowe systemy automatycznego smarowania

    Na skutek zmian organizacyjnych, wprowadzanych w wielu zakładach produkcyjnych, służby utrzymania ruchu zostały bardzo poważnie okrojone. W związku z tym zadania smarowania maszyn i urządzeń zostały scedowane na operatorów. Ich świadomość techniczna i jakość wykonywania zadań smarowniczych pozostawiają wiele do życzenia. Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie wprowadzonych ostatnio na rynek automatycznych s m a r o w n i c MEMOLUB. Smarownice te wyposażone są w pompę smaru, która zapewnia dozowanie preparatu smarnego pod ciśnieniem 25 bar. Tak wysokie ciśnienie pozwala na zainstalowanie razem ze smarownicą progresywnych rozdzielaczy, gdzie z jednej smarownicy możemy dozować smar do 8 punktów jednocześnie. Tworzy się wówczas quasi-centralny system smarowania. Okresy dozowania uzależnione są od potrzeb i można je ustawiać w przedziale 7 dni – 24 miesiące. Automatyczne smarownice MEMOLUB produkowane są w 3 wielkościach, które mają pojemność: 120 cm3, 240 cm3, 480 cm3 smaru. Zastosowanie automatycznych smarownic zapewnia optymalne warunki pracy w smarowanych węzłach, co wydłuża okres eksploatacji urządzeń i zapobiega awariom.

    www.impexsaro.com.pl