INTROL sp. z o.o. Termiczne przepływomierze masowe do gazów firmy FCI

    Firma INTROL wprowadziła do swojej oferty termiczne przepływomierze masowe do ga-zów. Zasada działania ww. przepływomierzy oparta jest na zjawisku dyspersji termicznej. Czujnik przepływomierza posiada dwa obu-dowane cienką warstwą ceramiczną lub stalą nierdzewną prętowe termorezystory platy-nowe, pracujące w układzie mostka Wheatstone’a. Jeden z rezystorów jest czujni-kiem odniesienia mierzącym temperaturę gazu, drugi natomiast jest czujnikiem aktywnym podgrzewanym w układzie elektroniki i jednocześnie chłodzonym przez przepływający gaz. Różnica temperatur pomiędzy rezystorami jest bezpośrednio związana z wielkością przepływu masowego gazu. Realizowany wraz z pomiarem przepływu pomiar temperatury umożliwia bieżącą kompensację w układzie mikroprocesorowym i korektę charakterystyki przepływomierza. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych elementów, takich jak czujnik temperatury, przetwornik ciśnienia oraz przelicznik gęstości wymaganych w klasycznych układach pomiarowych.

    Przepływomierze termiczne amerykańskiej firmy FCI umożliwiają bezpośredni pomiar przepływu masowego z dokładnością +/–1% wartości mierzonej + 0,5% pełnego zakresu i powtarzalnością +/–0,5% wartości mierzonej w zakresie zmienności przepływu standardowo 1:100 a nawet 1:1000 w niektórych aplikacjach. Osiągnięcie takich parametrów jest możliwe dzięki indywidualnej kalibracji każdego przepływomierza na stanowisku w warunkach pracy używając konkretnego gazu lub mieszanin gazów. Firma FCI oferuje różne rozwiązania konstrukcyjne przepływomierzy tj. dla małych średnic rurociągów modele „in line” a dla dużych średnic modele „insertion” jedno- i wielopunktowe w zakresie temperatur –73 do 455°C i przy ciśnieniach dochodzących do 70 bar.

    Przepływomierze termiczne posiadają inteligentną elektronikę programowalną zarówno lokalnie, jak i zdalnie poprzez łącze cyfrowe RS 232 lub RS 485. Ponadto posiadają ciekłokrystaliczny wyświetlacz, wyjścia analogowe i sygnalizacyjne oraz wykonanie Exd do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki takim zaletom, jak bezpośredni pomiar masy, brak części ruchomych, niewrażliwość na zanieczyszczenia, wysoka czułość (od 0,08 N·m/s) oraz różnorodność wykonań materiałowych (standardowo stal nierdzewna, opcjonalnie hasteloy B lub C, tantal, monel, nikiel itd.) przepływomierze termiczne mogą być aplikowane z powodzeniem tam, gdzie zawodzą tradycyjne techniki pomiarowe. Obszary potencjalnych zastosowań przepływomierzy termicznych to: przemysł energetyczny, chemiczny, spożywczy, gospodarka wodno-ściekowa, przemysł petrochemiczny oraz przemysł farmaceutyczny.

    www.introl.pl