ARMAK – Program do doboru zaworów

    Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej opracowały i udostępniły program do doboru zaworów bezpieczeństwa. Aplikacja pozwala, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, na obliczanie i dobranie zaworu bepieczeństwa spośród produkowanych typów z uwzględnieniem wielu możliwych kryteriów. Po dokonaniu wyboru użytkownik może wydrukować obliczone parametry.

    Oprogramowanie wymaga, aby użytkownik posiadał zainstalowaną aplikację MS Excel XP.

    Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej firmy, w dziale „Wsparcie Techniczne”, może być także dostarczona na płytach CD-ROM.

    www.armak.com.pl