IT-Expert Sp. z o.o. – System wspomagający utrzymanie ruchu Aretics™ Maintenance

  Aretics™ Maintenance – system wspomagający utrzymanie ruchu, jest doskonałym narzędziem dla służb UR zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach.

  Może być zainstalowany dla jednego użytkownika, a następnie stopniowo rozbudowywany aż do dużego systemu z nieograniczoną liczbą użytkowników i obiektów.

  Podstawowe funkcje systemu:

  • Obsługuje wszystkie typy zadań: reaktywne, zapobiegawcze, planowane, inspekcje, obchody itd.
  • Hierarchiczny, dynamiczny rejestr obiektów – maszyn, urządzeń, elementów instalacji itp.
  • Rejestr rysunków połączonych z poszczególnymi obiektami np. pliki CAD
  • Magazyn artykułów i części zamiennych
  • Zintegrowany system raportów i sprawozdań do śledzenia kosztów
  • Zintegrowany moduł ekonomiczny, pozwalający na rozliczenie prac na poszczególne MPK oraz rodzaje kosztów 
  • System jest dostosowany do polskiego systemu księgowego
  • Osobiste ustawienia dla każdego użytkownika, dopasowane do jego roli i preferencji
  • Wsparcie dla palmtopów 

  Aretics ma zastosowanie w:

  • Przemyśle maszynowym
  • Elektrowniach i elektrociepłowniach
  • Wodociągach i oczyszczalniach ścieków
  • Administrowaniu budynkami
  • Szpitalach 
  • Firmach świadczących usługi outsourcingowe utrzymania ruchu lub smarownicze 
  • Wszędzie tam, gdzie występuje duża liczba urządzeń pracujących w procesach technologicznych

  Bardzo ważną cechą Aretics Maintenance jest prostota obsługi – dla osób nieznających obsługi komputera zbudowano uproszczoną wersję – Aretics Injector.

  Aretics Maintenance używa bazy danych SQL Server, dostarczanej wraz  z systemem bez dodatkowych opłat.

  www.it-expert.com.pl