Kabelschlepp – ROBOTRAX trójwymiarowe prowadzenie energii

  Dotychczasowe prowadniki mogły przemieszczać się tylko w jednej płaszczyźnie, co ograniczało ich zastosowanie w urządzeniach, których pole pracy obejmowało więcej niż jedną płaszczyznę ruchu. Prowadnik ROBOTRAX gwarantuje bezpieczeństwo i dużą efektywność pracy. Swoje własności zawdzięcza unikalnej konstrukcji. Budowa segmentowa pozwala na konfigurowanie prowadnika na odpowiednią długość, jak również pozwala, dzięki różnej charakterystyce elementów składowych, na uzyskanie min. promienia gięcia, którego wartość wynosi 80÷195 mm. Poszczególne elementy składowe prowadnika mają kształt koła, w którym wyodrębniono trzy oddzielne komory. Każda z komór wyposażona jest w zatrzask, którego zadaniem jest zabezpieczenie przewodów przed przypadkowym wydostaniem się na zewnątrz prowadnika. Wewnątrz każdego z elementów składowych wykonany jest otwór, przez który przechodzi linka stalowa stanowiącą rdzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu prowadnik gwarantuje stałość min. promienia gięcia we wszystkich płaszczyznach pracy.

  Ponadto prowadnik ROBOTRAX charakteryzuje się następującymi cechami:

  • najlepszy dla trójwymiarowych ruchów elementów maszyn,
  • racjonalne rozwiązanie – nawet zwykłe przewody mogą być wstawione do prowadnika,
  • łatwość w sprawowaniu kontroli wynikająca z otwartej konstrukcji prowadnika,
  • dokładnie zdefiniowany minimalny promień gięcia,
  • doskonały w zastosowaniu przy obrotowych i przegubowych ruchach ramion robota; ten sam system dla ramion i podstaw,
  • optymalne warunki dla zapewnienia długiego okresu funkcjonowania przewodów, minimalny promień gięcia nie podcina przewodów,
  • przewody odseparowane są od siebie przez ułożenie ich w jednej z osobnych komór,
  • szybko otwierające się zatrzaski do podłączenia do urządzenia.

  www.kabelschlepp.com.pl