Labimed Electronics – Cęgowy miernik mocy 3286-20 z analizą harmonicznych

  Cęgowy multimetr mocy 3286-20 przeznaczony do pomiarów instalacji zasilających prądu przemiennego produkuje japońska firma HIOKI. Miernik ma prostokątne cęgi, mogące objąć szynę 80×20 mm lub przewód o średnicy 55 mm.

  Ciekłokrystaliczny wyświetlacz o maksymalnym wskazaniu 6000 pokazuje wyniki pomiarów jednocześnie trzech wielkości.

  Różne kombinacje wskazań uzyskuje się w układzie jednofazowym, trójfazowym, trójfazowym przy symetrycznym obciążeniu, sprawdzając fluktuacje napięcia sieci i analizując harmoniczne.

  Mierząc jednocześnie prąd (cęgami) i napięcie (bezpośrednio) można uzyskać następujące kombinacje wskazań: mocy czynnej, napięcia i prądu przemiennego; mocy czynnej i biernej; współczynnika mocy, napięcia i prądu.

  Przy pomiarze napięcia, prądu i mocy przyrząd uwzględnia kształt przebiegu (funkcja True RMS), mierzy też częstotliwość (do 1 kHz).

  Użytkownik miernika ma do dyspozycji po trzy podzakresy pomiarowe napięcia przemiennego: 150, 300 i 600 V i prądu: 20, 200 i 1000 A, może też wybrać jedną z dwóch szybkości pomiaru: normalną (1 pomiar na sekundę) lub wolną (1 pomiar na 3 s).

  Zakres mierzonych mocy (np. czynnych, w układzie jednofazowym) wynosi od ok. 0,3 kW do 600 kW, a rozdzielczość wskazania na dolnym podzakresie (3 kW) – 1 W.

  Przy pomiarze współczynnika mocy przyrząd wyświetla też wartość kąta fazowego i symbol sygnalizujący charakter obciążenia (pojemnościowy lub indukcyjny), a w układzie trójfazowym jeszcze kolejność faz.

  Funkcja „Rec” pozwala na obserwację zmienności napięcia sieci i rejestrację wartości maksymalnej i minimalnej wraz z czasem, jaki upłynął od rozpoczęcia pomiaru, a funkcja „Rec peak” – wychwycenie wartości szczytowej krótkotrwałych sygnałów prądowych do 1,7 kA.

  Analizując harmoniczne prądu napięcia przyrząd wskazuje: wartość skuteczną wybranej harmonicznej (do 40) włącznie z podstawową, zawartość procentową tej harmonicznej i całkowitą zawartość harmonicznych.

  Izolowany optycznie interfejs RS-232C służy do wysyłania danych pomiarowych do komputera lub na drukarkę termiczną. Oprogramowanie użytkowe 9636-01 pracuje pod nadzorem MS Windows 95/98/98 Me/NT4.0/2000.

  Przyrząd jest dostarczany wraz z kompletem przewodów pomiarowych i futerałem. Dodatkowo można zamówić: komplet przewodów do pomiaru napięcia 9635-01, oprogramowanie 9636-01 i drukarkę termiczną 9442.

  www.labimed.com.pl