„Magnezytowe” wdrożenie ERP

    BPSC rozpoczyna wdrożenie systemu Impus 5 w Zakładach Magnezytowych Ropczyce, produkujących materiały dla przemysłu hutniczego. Rozwiązanie klasy ERP/MRPII obejmie wszystkie istotne obszary funkcjonowania firmy wraz z produkcją oraz obsługą Magazynu Wysokiego Składowania. Z systemu korzystać będzie ponad 100 użytkowników.

    Zakończyła się analiza określająca specyfikę wdrożenia systemu Impuls 5 w obszarze takich funkcjonalności, jak finanse-księgowość, kadry-płace, środki trwałe, gospodarka materiałowa czy dystrybucja. Procesy produkcyjne objęte zostaną funkcjonalnością zarządzania produkcją, działalność laboratorium firmy wesprą rozwiązania z obszaru kontroli jakości, a zarządzanie relacjami z klientami odbywać się będzie pod kontrolą oprogramowania CRM. Przyjęte rozwiązanie pozwoli sprawnie sterować procesem produkcji i dodatkowo z odpowiednim wyprzedzeniem planować zaopatrzenie materiałowe na potrzeby produkcji.

    Plany tworzone w firmie będą po wdrożeniu systemu poddawane analizie w ramach aplikacji Budżetowanie. Ułatwi to tworzenie optymalnej dla przedsiębiorstwa wersji budżetu. Bezprzewodowe kolektory danych zostaną wykorzystane do usprawnienia operacji magazynowych realizowanych w ramach aplikacji Magazynu Wysokiego Składowania.

    Zakłady Magnezytowe Ropczyce od 34 lat specjalizują się w produkcji materiałów przeznaczonych do urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach w hutnictwie żelaza i stali, w hutnictwie metali nieżelaznych, w hutnictwie szkła oraz w przemysłach cementowo-wapienniczym, odlewniczym i koksowniczym. Spółka od 12 lat notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupę Kapitałową Ropczyce tworzy 6 podmiotów – obok zakładów w kraju, również firma przemysłowa na Ukrainie oraz przedstawicielska w Chinach. Do głównych klientów ZM Ropczyce należą m.in. przedsiębiorstwa metalurgiczne z Polski, USA, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Włoch czy Szwecji.

    www.bpsc.com.pl