Mera – Kable narażone na uszkodzenia? Nie ryzykuj!

  Ochrona okablowania znajduje zastosowanie w  wielu wyrobach przemysłowych, takich jak maszyny, pojazdy szynowe, pojazdy samochodowe, elektrotechnika, dźwigi, lotnictwo, robotyka, okrętownictwo i  instalacje elektroniczne. 

  Cztery formy ochrony:

  • Rury do pracy w zakresie temperatur od -50 °C  do +190°C, przeznaczone do osłony kabli instalowanych w różnych urządzeniach i przy różnych narażeniach mechanicznych i chemicznych.
  • Oploty  pozwalają  na ochronę długich instalacji  kablowych. Chronią przed zakłóceniami wysokiej częstotliwości (HF). Zabezpieczają okablowanie znajdujące się  w środowisku: ropy naftowej, przewodów paliwowych w samolotach, paliw  do pojazdów, lotniczych olei smarujących, olei hydraulicznych na bazie olei mineralnych, środków  rozmrażających, środków  gaśniczych,  detergentów, trójchloroetylenu, rozpuszczalników. 
  • Pokrowce mogą być stosowane we wszystkich sektorach przemysłu. Pozwalają na błyskawiczną osłonę kabli i wiązek przewodów elektrycznych w dowolnym czasie i miejscu, a także na ich łatwy demontaż. Zapewniają szybką i pewną ochronę okablowania.

  Elementy wrażliwe na wysoką temperaturę muszą być chronione w sposób pewny przed promieniowaniem cieplnym, w celu zapewnienia właściwego działania maszyn i urządzeń. 

  • Ekranowanie termiczne jest rozwiązaniem problemu. Wysoka wytrzymałość temperaturowa zapewnia ochronę przed promieniowaniem cieplnym do +650°C. Ekranowanie może być dostarczane w różnych postaciach, np. jako maty, taśmy, rury pocięte na żądane długości.

  www.mera-sp.com.pl