KSB Pompy i Armatura – Nowe wykonania pomp zatapialnych Amarex KRT

    Nowe wykonania pomp zatapialnych Amarex KRT do tłoczenia ocieków komunalnych i przemysłowych są wyposażone w zamknięty system chłodzenia silnika, który poszerza możliwości zastosowania tego typu agregatu. System ten umożliwia odprowadzenie ciepła silnika do tłoczonego medium, niezależnie od tego, czy silnik jest zatopiony w tłoczonym medium, czy też nie. Zapewnia to bezpieczną pracę w każdych warunkach. Optymalne odprowadzenie ciepła osiągnięto dzięki oddzielnej cyrkulacji roztworu wody z glikolem w płaszczu chłodzącym. Wymiana ciepła następuje pomiędzy płaszczem chłodzącym a otaczającym go medium. Obieg cyrkulacji chłodzącej pozostaje bez zanieczyszczeń, ponieważ jest on niedostępny dla pompowanego medium. Nowe agregaty mogą być stosowane do pracy zarówno jako pompy sucho stojące, jak również zatapialne.

    Czujnik wilgotności w komorze przeciekowej sygnalizuje nieszczelności w uszczelnieniu mechanicznym i pomaga zapobiec poważniejszym uszkodzeniom. Doskonała technika chłodzenia i wysokiej klasy uzwojenie silnika gwarantują długotrwałą i niezawodną pracę oraz niskie koszty eksploatacji. Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia tych pomp w dodatkowe czujniki nadzorujące stan zabezpieczeń oraz podłączenie ich do zdalnego systemu nadzoru pracy (PumpExpert).

    www.ksb.pl