Modernizacja układów silnikowych w maszynach produkcyjnych

Źródło: Trilux

W ostatnich latach w wyniku poprawy sytuacji gospodarczej w wielu krajach znacząco wzrosło zapotrzebowanie na układy sterowania ruchem, dedykowane do projektów nowych maszyn dla procesów przemysłowych. Jednakże różne rynki charakteryzują różne oczekiwania i potrzeby, co zmusza dostawców do oferowania elastycznych rozwiązań w tym zakresie.

Globalny rynek aplikacji sterowania ruchem osiągnął rekordowo wysoki wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat, z poziomu 12,1 mld dolarów w 2016 r. do 15,7 mld dolarów w 2018 r. Wynika to głównie z globalnego ożywienia gospodarczego i rosnących inwestycji w obszarze sprzętu produkcyjnego.

Według badań IHS Markit dotyczących światowego rynku sterowania ruchem przewiduje się, że w latach 2018–2022 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) światowego rynku sterowania ruchem wzrośnie o 7%, osiągając w 2022 r. wartość 20,5 mld dolarów.

Wzrost na rynku wywołał znaczne zapotrzebowanie na produkty z zakresu sterowania ruchem, szczególnie w sektorach robotyki, montażu elektroniki, półprzewodników, obrabiarek i energii odnawialnej.

Modułowość, decentralizacja

Zapotrzebowanie na elastyczny i modułowy sprzęt wpływa bezpośrednio na rynek sterowania ruchem, co skutkuje wzrostem liczby aplikacji z większą liczbą sterowanych osi w maszynach i większym wykorzystaniem napędów zdecentralizowanych.

Użytkownicy końcowi coraz częściej wymagają dostarczenia kompleksowych rozwiązań w tym zakresie, czyli kompletnych linii produkcyjnych, co w przypadku np. sektora przemysłu spożywczego i napojów oznacza zintegrowane linie obejmujące maszyny pakujące i obrabiarki, dobrane tak, by spełniać zróżnicowane wymagania produkcyjne. Dla spełnienia tych wymagań modułowość maszyn jest dobrym rozwiązaniem, w szczególności dla użytkowników końcowych poszukujących większej elastyczności i zwiększonej wydajności, przy niskich nakładach inwestycyjnych. Koncepcja modułowa przyczynia się również do ograniczenia czasu przestoju linii produkcyjnej z powodu awarii poszczególnych części składowych. Na przykład maszyny pakujące stosowane w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów mogą mieć funkcje podawania, formowania i napełniania woreczków oraz ich cięcia i zgrzewania.

Zdecentralizowane projekty zyskały również zainteresowanie producentów sprzętu (OEM) i użytkowników końcowych, szczególnie w Europie. Takie konstrukcje pomagają konstruktorom maszyn oferować elastyczne, zajmujące niewiele miejsca niezależne moduły, przez usunięcie centralnej szafy na napędy i związanych z nimi komponentów, a także okablowania potrzebnego do instalacji. Z tej modułowej konstrukcji i tendencji do decentralizacji korzystają w szczególności projekty układów napędowych z maszynami wieloosiowymi.

Oczekuje się, że również w Europie i Stanach Zjednoczonych zastosowanie silników zintegrowanych z napędem będzie rosło znacznie szybciej niż globalna średnia rynkowa, jednak na rynkach azjatyckich ich adaptacja będzie najprawdopodobniej spowolniona ze względu na obawy związane z wysoką ceną zakupu, barierami technicznymi i ograniczoną akceptacją klientów.

Wraz z rosnącym wykorzystaniem zaawansowanych i zautomatyzowanych procesów do realizacji projektów systemowych automatyzacji fabryk, producenci OEM koncentrują się bardziej na specyficznych dla określonych branż możliwościach i wymaganiach.

Przewiduje się dalszy rozwój światowego rynku kontroli ruchu, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2018–2022 wyniesie 7%, osiągając 20,5 mld dolarów w 2022 r.

Nowe możliwości

Coraz więcej dostawców aplikacji i systemów sterowania ruchem odchodzi od oferowania poszczególnych urządzeń i komponentów na rzecz budowania oferty opartej na rozwiązaniach systemowych, poprzez podejście kompleksowe do rozwoju oprogramowania, integracji produktów itp. Dostawcy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz na rynku amerykańskim odnoszą wymierne korzyści z oferowania rozwiązań systemowych, które pozwalają uzyskać wysokie marże dzięki dodatkowym usługom.

Na rynku Azji i Pacyfiku lokalni dostawcy zaczęli (lub planują) oferować swoje produkty albo budując własną produkcję, albo poprzez współpracę z partnerami zewnętrznymi, w celu zwiększenia zadowolenia klientów dzięki ofercie elastycznej i dostosowanej do ich wymagań, a w rezultacie osiągnięcia wyższych marż zysku w porównaniu ze sprzedażą samych komponentów.

Systemy specyficzne dla branży

Chociaż produkty sterowania ruchem są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, dostawcy mogą również projektować produkty przeznaczone do użytku w danej branży lub do określonych zastosowań.

Dostawcy poszukują także możliwości ekspansji w nowych branżach, starając się jednocześnie wzmocnić swój udział w tych już istniejących. Kontynuowany będzie zatem proces przechodzenia ku tworzeniu specyficznej dla danej branży i dla danego zastosowania oferty produktów i technologii producentów.

Rozwój oprogramowania pod kątem określonych wymagań jest również dla wielu dostawców ważnym czynnikiem różnicującym, zapewniającym ich klientom wartość dodaną.


Sudhakar Chaudhary jest analitykiem w dziale technologii wytwarzania w firmie IHS Markit.