NMG – Oprogramowanie ERCO.quality: analiza jakości energii

  NMG wprowadziło na rynek oprogramowanie ERCO.quality, umożliwiające równoczesną obserwację parametrów jakościowych pochodzących z różnych analizatorów sieci energetycznej. Oprogramowanie dostępne jest w wersji jedno- lub wielostanowiskowej. Współpracuje z analizatorami sieci: AS-3 plus, N10, N13 oraz innymi analizatorami z protokołem Modbus RTU.

  ERCO.quality umożliwia obserwację i zapis do bazy nawet do 400 parametrów mówiących o jakości energii. Najczęściej analizowanych jest kilkadziesiąt parametrów zbieranych przez analizator, w tym:

  • harmoniczne, współczynniki mocy dla harmonicznych oraz THD (dla napięć i prądów),
  • współczynnik K dla transformatora,
  • częstotliwość,
  • cos i tangens dla każdej fazy oraz trójfazowo,
  • napięcia fazowe i międzyfazowe oraz asymetria napięć,
  • prądy fazowe i symulacja w przewodzie neutralnym,
  • moce (czynne, bierne, pozorne, modułowe, odkształcone),
  • prognozowanie przekroczeń oraz strażnik mocy zamówionej,
  • energie (czynne, bierne) czterokwadrantowo.

  Moduł Analizy Jakości Energii ma wbudowaną funkcję podglądu oscylograficznego przebiegu zakłóceń dla analizatorów AS-3 plus. ERCO.quality zapewnia użytkownikowi wybór parametrów wyświetlanych na ekranie PC. Dla każdego składnika możliwe jest przypisanie progów alarmowania poniżej lub powyżej określonych wartości. Wszystkie zebrane dane o jakości energii mogą być obserwowane w czasie rzeczywistym, raportowane w ujęciu historycznym oraz prezentowane w formie wykresów.

  www.nmg.pl