Pompy – serwisować czy wymieniać?

    W zakresie eksploatacji pomp, w ostatnich latach służby utrzymania ruchu stają przed problemem ustalenia ekonomicznego czasookresu przeglądów serwisowych.

    Jest to istotny problem, ponieważ cena materiałów eksploatacyjnych (produkowanych przez wielu producentów) pozwala na uzasadnione ekonomicznie wykonywanie cyklicznych przeglądów, natomiast koszt usunięcia awarii podzespołów jest bardzo wysoki.

    Proces zużycia pomp w pierwszej fazie obejmuje głównie materiały eksploatacyjne. W kolejnej fazie nadmiernie zużyte materiały eksploatacyjne (np. łożyska, uszczelnienia, elastomery) prowadzą do uszkodzenia podzespołów i części zamiennych (np. uszkodzenia węzłów łożyskowych, uzwojeń silnika). Na koszt usunięcia awarii wpływa nie tylko większy zakres prac niż przy przeglądach, ale także cena części zamiennych, która jest nieproporcjonalnie wysoka dla zabezpieczenia producentom odpowiedniego poziomu sprzedaży nowych pomp.

    Pomimo że przekroczenie terminu przeglądu skutkuje znacznym wzrostem kosztów eksploatacji, wśród użytkowników pomp zaobserwować można tendencję odstępowania od przeglądów okresowych i konserwacji na rzecz eksploatacji urządzeń do momentu pojawienia się awarii lub całkowitego zniszczenia. Paradoksem jest, że w ramach pozornych oszczędności na przeglądach eksploatacyjnych użytkownicy ponoszą znacznie wyższe koszty usuwania awarii. Powodem takiego trendu jest m.in. wzrost cen części zamiennych oraz produkcja tańszych pomp (jednorazowych), także przez uznanych producentów.

    Autor: Zdzisław Gonigroszek, Prezes Zarządu, Z.E.A.N.N. ROTOR