Pionierska metoda badania ultradźwiękowego zapewnia bardzo dokładne prognozy trwałości łożysk

Wtrącenia niemetaliczne w materiale bieżni wewnętrznych stanowią istotny czynnik powodujący łuszczenie powierzchni

Po latach prowadzenia prac badawczych i rozwojowych NSK zmienia wartość podstawowej obciążalności wielu firmowych łożysk (bez wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiałowych), odpowiadającą nawet dwukrotnemu wzrostowi równoważnej powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. NSK jest pierwszą firmą od 60 lat, która dokonała znaczącego przełomu w technikach obliczania trwałości łożysk, pomagając użytkownikom w zwiększeniu produktywności i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Niektórzy inżynierowie mogą być zaskoczeni faktem, że podstawowe wzory stosowane do obliczania trwałości łożysk niewiele się zmieniły od ich zdefiniowania w 1962 r. w raporcie Międzynarodowej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych (ISA), która była prekursorem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). W roku 2023 – ponad sześćdziesiąt lat później – ogrom wiedzy na temat obliczania i przewidywania trwałości łożysk zebrany przez NSK sprawia, że nadszedł czas, aby ponownie rozważyć techniki oceny tego krytycznego parametru.

Projekt rozpoczął się około 20 lat temu, kiedy firma NSK zauważyła rosnącą różnicę pomiędzy trwałością łożysk obliczaną zgodnie z normą ISO, a rzeczywistą trwałością łożysk zweryfikowaną w testach wytrzymałościowych. Rozpoczęto bardziej szczegółowe badania.

Schemat metody Micro-UT (badania ultradźwiękowego wykrywającego wtrącenia niemetaliczne)

W tym czasie NSK potwierdziła, że żywotność łożysk firmowych była około 20 razy dłuższa niż trwałość oczekiwana zgodnie z normami ISO – a obecnie w 2024 r. żywotność łożysk NSK może być ponad 50 razy dłuższa. Zachowywanie ostrożności jest oczywiście słuszne, ale większa żywotność łożysk poprawia wydajność produkcji i chroni środowisko naturalne poprzez zmniejszenie częstotliwości wymian części i ograniczenie ilości odpadów.

Badania NSK wykazały, że w warunkach optymalnego smarowania skład i jakość (ilość zanieczyszczeń) stali łożyskowej są dokładniejszym wskaźnikiem pozwalającym przewidzieć trwałość łożyska. Jednak w miarę kontynuacji badań inżynierowie zaczęli zdawać sobie sprawę, że metoda oceny oparta na analizie mechaniki powstawania pęknięć może zapewnić bardziej istotne informacje.

Rozwój technologii badań rozpoczął się w ramach otwartego projektu innowacyjnego pomiędzy NSK i Uniwersytetem Kiusiu. W ramach współpracy opracowano metodę oceny ilościowej, która pozwalała określić, jakie czynniki i w jakim stopniu wpływają na proces propagacji pęknięć w materiale łożysk. Łącząc nową metodę z techniką inspekcji ultradźwiękowej, która skanuje wtrącenia niemetaliczne w dużej objętości stali, firma NSK odkryła możliwość przewidywania trwałości łożysk ze znacznie większą dokładnością.

Rozmiar i ilość wtrąceń niemetalicznych pomagają przewidzieć trwałość łożysk tocznych

Dzięki opracowaniu metody badania ultradźwiękowego Micro-UT możliwe jest obecnie skanowanie ponad 3000 razy większej objętości stali w porównaniu ze standardowymi metodami mikroskopowymi – i to pięciokrotnie szybciej. Firma NSK posiada już te innowacyjne systemy testujące w swoich Centrach Technologicznych na całym świecie.

Aktualny katalog firmy zawiera bardzo dużą liczbę typów łożysk przystosowanych do różnorodnych zastosowań i warunków produkcyjnych. Aby mieć pewność, że klienci mogą bez obaw używać łożysk NSK, firma dokonuje przeglądu podstawowych obciążeń dynamicznych, biorąc pod uwagę odpowiedni margines bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą być pewni, że proces aktualizacji charakterystyk obciążalności odbędzie się w oparciu o przemyślaną metodologię popartą obszernymi danymi empirycznymi. Wszelkie podwyższone wartości będą mieścić się w bezpiecznym zakresie.