Rockwell Automation – RSLogix 5000

  System sterowania procesami Rockwell Automation oferuje nowe możliwości podnoszące jeszcze bardziej wydajność i ograniczające koszty operacyjne. System automatyzacji procesów został rozbudowany najnowszą wersją oprogramowania inżynierskiego RSLogix 5000 oraz nowymi możliwościami sterowników Allen-Bradley.

  W najnowszej wersji oprogramowania inżynierskiego RSLogix 5000 firma Rockwell Automation wprowadziła trzy nowe bloki funkcyjne APC (zaawansowanego sterowania procesami). Należące do rodziny sterowników Allen-Bradley Logix bloki funkcyjne oferują użytkownikom zaawansowaną technologię APC, która jest łatwiejsza do wdrożenia. Ponadto firma wprowadziła nowy moduł nadmiarowy oraz poprawiła gotowość operacyjną systemu.

  Z nowych bloków APC skorzystać mogą użytkownicy procesów z wielu branż, takich jak kontrola fermentacji w biotechnologii, kontrola temperatury w produkcji szkła, chlorowanie i kontrola pH przy uzdatnianiu wody oraz kontrola gramatury i wilgotności przy produkcji papieru. Ponieważ w tych zastosowaniach czas martwy lub interakcja pomiędzy wieloma we/wy jest dłuższa, użytkownicy procesów często potrzebują pewnej elastyczności sterowania, której nie oferują tradycyjne systemy oparte na sterownikach PID.

  Nowe bloki APC rekompensują długi czas martwy i upraszczają sterowanie wielowymiarowe dzięki wbudowanej automatycznej regulacji. Ułatwiają one wdrożenie strategii sterowania, zaś konfiguracja jest przeprowadzana za pośrednictwem oprogramowania RSLogix 5000:

  – regulacja z modelem wewnętrznym – steruje jedną zmienną procesu poprzez operowanie jednym sygnałem wyjściowym przy użyciu algorytmu przewidywania,

  – regulacja skoordynowana – zarządza jedną zmienną procesu poprzez operowanie aż trzema sygnałami wyjściowymi. Ta technologia najlepiej sprawdza się przy optymalizacji jakiegoś ograniczenia ekonomicznego, np. zużycia energii, w celu kontrolowania wielu zmiennych procesu,

  – modułowa regulacja wielowymiarowa – zarządza dwiema wzajemnie oddziałującymi na siebie zmiennymi procesu, aby osiągnąć wartości docelowe przy wykorzystaniu maksymalnie trzech sygnałów wyjściowych. Podobnie jak regulacja skoordynowana, także ta technologia może ułatwić optymalizację kilku ograniczeń ekonomicznych w celu kontroli wielu zmiennych procesu.

  Najważniejszym elementem systemu automatyzacji procesów firmy Rockwell Automation jest konfiguracja nadmiarowości platformy Allen-Bradley ControlLogix. Nowy moduł redundancji (RM) poprawia konfigurację dzięki zwiększeniu przepustowości i skróceniu czasu przełączania. Ta nowa konfiguracja obsługująca wiele sterowników na jednej płycie montażowej zwiększa moc obliczeniową, co czyni ją odpowiednią do większych i bardziej złożonych projektów z zakresu sterowania. W konfiguracji nadmiarowości obsługiwane są także instrukcje określane przez użytkownika.

  Użytkownicy, którzy muszą wykorzystywać, uaktualniać i obsługiwać aplikacje procesu ciągłego – bez ryzyka przestojów – docenią funkcję częściowego importu podczas pracy. W czasie pracy systemu mogą oni dodawać aplikacje, programy standardowe i określone przez siebie instrukcje oraz wymieniać istniejące aplikacje i programy standardowe ze środowiska RSLogix 5000.

  www.rockwellautomation.pl