Crowcon Detection Instruments – Laserowy wykrywacz metanu nowej generacji

  Firma Crowcon Detection Instruments rozszerzyła swój kontrakt z działem rozwoju technologii jednej z czołowych japońskich firm gazowniczych o ofertę nowego małego wykrywacza metanu LaserMethane mini.

  LaserMethane mini (LMm) mimo niewielkich rozmiarów i masy jest urządzeniem dalekiego zasięgu, umożliwiającym wykrycie mierzonego w ppm stężenia metanu z odległości do 100 metrów. Urządzenie waży tylko 600 g, a jego wymiary to 70x179x42 mm. Wykrywacz wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz, funkcję automatycznej zmiany zakresu oraz akumulator umożliwiający 5-godzinną pracę. Urządzenie to może pracować w szerokim zakresie temperatur i jest zgodne z klasą ochrony IP54. Uzupełnia ono wcześniej wprowadzony na rynek wykrywacz LaserMethane (LMD) i wykorzystuje najnowszą generację technologii Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS).

  Certyfikat ATEX oznacza, że wykrywacza LMm można używać w strefie pierwszej zakładów przemysłowych, jak również stosować go do wykrywania nieszczelności w trudno dostępnych miejscach, takich jak dachy, przejścia rurociągów przez rzeki i drogi, oraz na terenach ogrodzonych. Oznacza to, że osoby wykonujące pomiary nie muszą narażać się na niebezpieczeństwo związane z wejściem do strefy ewentualnego wycieku.

  LMm wykorzystuje innowacyjną diodę laserową dostosowaną do charakterystyki metanu, a stężenie gazu podawane jest w ppm.m (części na milion na metr – jednostka pomiaru gazu określająca całkowitą zawartość gazu na długości wiązki laserowej od miernika do punktu pomiaru). Urządzenie wykonuje autotest przy uruchamianiu, sprawdzając poprawność działania oraz kalibrację diody laserowej w odniesieniu do umieszczonej w urządzeniu próbki metanu. Eliminuje to konieczność wykonywania kosztownych i czasochłonnych kalibracji oraz napełniania i transportu butli z wodorem używanych w tradycyjnej technologii FID.

  Urządzenia do wykrywania metanu służą do wykrywania nieszczelności, kontroli gazociągów, kontroli zakładów, w rolnictwie i branży gospodarowania odpadami oraz w zakładach związanych z inżynierią procesową, takich jak koksownie oraz stalownie. Wszystkie powyższe zastosowania charakteryzują się występowaniem trudno dostępnych miejsc oraz sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu personelu. Zaleta miniwykrywacza LaserMethane mini to możliwość wykrywania metanu z bezpiecznej odległości.

  www.crowcon.com