SICK TOCOR 200

  Szybki i niezawodny system wczesnego ostrzegania, który może zapobiegać katastrofom ekologicznym i technologicznym np. w elektrowniach. Tocor 200 mierzy całkowitą zawartość węgla organicznego w wodzie.

  Cechy wyróżniające analizator TOCOR 200 spośród innych konstrukcji analizatorów oferowanych na rynku to:

  • Wysoka temperatura utleniania – 850°C wobec niskich temperatur np. 650°C niegwarantujących pełnego utlenienia.
  • Tryb pracy ciągły pozwalający na uzyskanie krótkich czasów odpowiedzi w porównaniu z analizatorami pracującymi cyklicznie. Tryb ciągły jest istotny szczególnie dla układów z przełączaniem próbki, gdy układy cykliczne uzyskują odpowiedź z ostatniej próbki niekiedy co 60 min. Oferowany system pozwala ograniczyć czas odpowiedzi z ostatniej próbki do 20 min.
  • Obieg mediów wymuszony ciśnieniem lub pompkami. łatwy do kontroli i serwisowania w porównaniu z analizatorami o konstrukcji wywodzącej się z analizatorów laboratoryjnych zaciągających cykliczne próbki.
  • Możliwość realizowania różnych zadań pomiarowych – pomiary wody czystej i nieczyszczonej za pomocą analizatorów jednego typu (o różnych zakresach).
  • Niskie nakłady na konserwację dzięki dużej pojemności reaktora – mała wrażliwość na sole zawarte w wodzie.

  www.sick.pl