Siedmiokanałowy moduł przeciwprzepięciowy ICP DAS SG-770 w ofercie JM elektronik

    SG-770 to przemysłowy moduł przeciwprzepięciowy z siedmioma kanałami wejściowymi.   Urządzenie to spełnia standardy norm: IEC 61000-4-5 oraz IEC 61000-4-12  dotyczących przebiegów oscylacyjnych oraz odporności na udary.

    Każdy z siedmiu kanałów wejściowych obsługuje napięcia z zakresu 0 V ~ ±30 V  przy czym sygnały wejściowe do modułu SG-770 mogą mieć postać napięciową, prądową, termopara, RTD, RS485.  Każdy z kanałów dysponuje ochroną do ±6000 V.  

    Ochrona przeciw impulsom Surge ma szczególnie duże znaczenie w zastosowaniach przemysłowych co jest bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem pracowników oraz infrastruktury, a także zapewnieniem ciągłości zachodzących procesów produkcyjnych, technologicznych czy kontrolno-pomiarowych. Wysoko energetyczne stany przejściowe pojawiające się na złączach urządzeń elektrycznych i elektronicznych są najczęściej skutkiem wyładowań atmosferycznych lub przełączeń w publicznej sieci zasilającej.  Impuls typu Surge uderzający w urządzenie może powodować jego uszkodzenie lub w najlepszym wypadku zakłócenie jego pracy. 

    Moduł przeciwprzepięciowy SG-770 firmy ICP DAS jest przystosowany do montażu na szynie DIN oraz pracy w trudnych warunkach środowiskowych przy temperaturach otoczenia w zakresie -25°C ~ +75°C.

    www.ieiworld.pl