Total – Oleje do smarowania sprężarek w przemyśle spożywczym zgodnie z wymogami systemu HACCP

  Większość sprężarek powietrza oraz pomp próżniowych w przemyśle spożywczym wymaga stosowania specjalnych środków smarnych zalecanych przez ustawodawstwo, wymagające między innymi wprowadzania zasad HACCP.

  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności podczas wszystkich etapów procesu produkcji obrotu żywnością. W przypadku środków smarnych do żywności spełnienie wymagań HACCP gwarantują środki smarne klasy H1 (do incydentalnego kontaktu z żywnością) lub oleje białe, spełniające wymagania farmaceutyczne (stosowane między innymi w farmacji, kosmetyce, medycynie). Koncern Total ma w swojej ofercie całą gamę czystych olejów białych bez dodatków, pod nazwą handlową Finavestan. Część maszyn wymaga jednak olejów z dodatkami podnoszącymi własności smarne, antykorozyjne i antyutleniające. Takimi olejami są produkty Keystone Nevastane® oraz Lubriplate, na bazie olejów białych lub syntetycznych, zawierające dodatki dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.

  Do sprężarek powietrza i pomp próżniowych w przemyśle spożywczym Total Polska zaleca następujące produkty klasy H1:

  Do sprężarek tłokowych:

  • mineralne: Keystone Nevastane® EP 100 i 150
  • półsyntetyczne: Keystone Nevastane® SS 100
  • syntetyczne: Keystone Nevastane® SL 100 i 150

  Do sprężarek śrubowych:

  • mineralne: Keystone Nevastane® AW 32, 46 i 68
  • półsyntetyczne: Keystone Nevastane® SS 46
  • syntetyczne: Keystone Nevastane® SL 32, 46 i 68 oraz Lubriplate SFGO 32

   Do pomp próżniowych (oleje odporne na działanie kwasów i zasad):

  • mineralne: Keystone Nevastane® AW 100 i 150 oraz syntetyczny: Lubriplate SFGO 150.

  Dodatkowo do mycia elementów pneumatycznych w przemyśle spożywczym jest również produkt klasy H-1, jest to Keystone Nevastane® Flush Oil – ułatwia on umycie układu i usunięcie resztek starego oleju, można go mieszać z olejami mineralnymi i większością olejów syntetycznych.

  www.totalpolska.pl