Właściwe smarowanie

    Właściwe smarowanie jest tylko narzędziem pomocniczym w osiąganiu programowanego utrzymania ruchu maszyn i obniżki kosztów eksploatacji. Jeśli ograniczymy się tylko do dobrania odpowiednich środków smarowych to wykonamy tylko wstępna pracę, środki smarowe są elementem konstrukcyjnym i powinny być tak traktowane jak każdy inny element. Olej, smar nawet odpowiednio dobrany nie jest lekarstwem na błędy i zużycie występujące w technice maszyn. Nie jest odporny na błędy w eksploatacji. W osiąganiu wyższej efektywności maszyn powinniśmy zwracać uwagę na wszystkie błędy w eksploatacji jak i również na (nieprzewidziane dla tej techniki) warunki jej eksploatacji. Na pewno poprzez charakter zmian, jakości oleju, smaru a także po określeniu częstotliwości tych zmian będzie nam łatwiej zauważać problemy w eksploatacji. Jedno nie ulega wątpliwości – powinniśmy odpowiednio dobierać środki smarne, jak i również dbać o prawidłowy cykl/tryb eksploatacji i serwisu maszyn.

    Autor: Marek Dębiński, kierownik Działu Serwisu Olejowego LOTOS Oil