Wydajny, łatwy w użyciu czytnik wielokodowy

Wydajny, łatwy w użyciu czytnik wielokodowy

Tak proste jak czujnik.

Skuteczne wykrywanie
Nowy czytnik wielokodowy charakteryzuje się 4 x wyższą rozdzielczością pozwalającą uzyskać wiarygodne wyniki odczytu, 10 x szybszym czasem przetwarzania i 10 x szybszą konfiguracją.

Przycisk uczenia
Jedną z najważniejszych cech czujnika jest proste uczenie za pomocą jednego przycisku. Po naciśnięciu przycisku uczenia użytkownik ustawia czytnik wielokodowy względem kodu za pomocą znakowania laserowego. Czujnik automatycznie reguluje ostrość i ekspozycję oraz wykrywa typ kodu. Kilka sekund później czujnik jest gotowy do pracy.

Konfiguracja za pomocą aplikacji na smartfona
Do podstawowej konfiguracji urządzenia służy aplikacja na smartfona (iOS, Android). Użytkownik może użyć jej np. do zdefiniowania trigera lub adresu IP. Na podstawie tych ustawień na wyświetlaczu smartfona generowany jest kod Data Matrix. Konfiguracja jest przyjmowana automatycznie po przytrzymaniu tego kodu w polu widzenia czytnika wielokodowego.

Vision Assistant
Czytnik wielokodowy umożliwia wszechstronną konfigurację za pomocą wielokrotnie nagradzanego oprogramowania Vision Assistant. Na przykład funkcja automatycznego wyszukiwania kodów wykrywa kilka różnych kodów na jednym obrazie. Użytkownik może łatwo przypisać te kody w Vision Assistant.

Dzięki różnym funkcjom logicznym czujnik można zaprogramować do sterowania sekwencyjnego. Nie wymaga kosztownego modułu przetwarzającego. Obraz na żywo i wszechstronna wizualizacja wszystkich ustawień zapewniają optymalny przegląd.

Urządzenie pamięci masowej ifm
Urządzenie wyposażono w wymienny moduł pamięci masowej. Można go używać do zapisywania lub ładowania kompletnych konfiguracji czytnika wielokodowego. Ułatwia to wymianę urządzeń i konfigurację kilku jednostek dla tego samego zastosowania.