Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Rosnące zapotrzebowanie na wysoką jakość produktów przy zachowaniu jak najniższej ceny skłania producentów do optymalizacji działań. Kontrolę nad wszystkimi prowadzonymi procesami zapewnia dobry system ERP.

Zawory ciśnieniowe i redukcyjne

Zawory przelewowe oraz bezpieczeństwa ustalają maksymalną wartość ciśnienia dla danej części układu. Działanie zaworów redukcyjnych polega na odpowiednim ustaleniu ciśnienia za zaworem, niezależnie od czynników wpływających na zmiany ciśnienia panującego przed zaworem. Przy użyciu zaworów różnicowych można zagwarantować stałą wartość różnicy ciśnień między dwoma gałęziami układu. Zawory sekwencyjne umożliwiają z kolei przyłączenie gałęzi układu po uzyskaniu zadanej wartości ciśnienia przed zaworem.

Dane to dla światowej gospodarki surowiec równie cenny jak ropa naftowa

Nowy surowiec określa wydajność gospodarki. Jednak w przeciwieństwie do stali, złota czy tworzyw sztucznych nie można go ani dotknąć, ani zobaczyć. Mowa...

Trzy wskazówki, jak poprawić OEE

W działach przemysłu wymagających znacznych zasobów produkcyjnych osoby zarządzające są zainteresowane wdrożeniem lub już stosują obliczanie parametru OEE, czyli Całkowitej Efektywności Sprzętu (OEE – Overall Equipment Effectiveness). Jednak w wielu przypadkach nie ufają raportowanym liczbom lub czują się zagubieni, kiedy nie wiedzą, jak na ich podstawie podjąć decyzje zarządcze.

Sensory w obrabiarkach CNC

Ostatnie dekady rozwoju przemysłu to ogromny postęp w technologii – celem jest: większa dokładność, wydajność i niezawodność produkcji. Można to uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu...

Nowa seria czujników indukcyjnych Eaton iProx

Eaton Electric wprowadza na rynek nową serię czujników indukcyjnych iProx charakteryzujących się dużą wydajnością i uniwersalnością zastosowań. Dzięki zintegrowanemu mikroprocesorowi i unikatowej technologii SmartSenseTM każdy czujnik posiada duży zakres detekcji i inteligentne rozwiązania pozwalające na adaptację urządzeń do wielu zastosowań przemysłowych. Cylindryczne czujniki iProx charakteryzują się odległością przełączania wynoszącą do 29 mm – jest to dwukrotnie więcej niż inne czujniki tej samej wielkości.

Poradnik Automatyka: Jaką technologię bezprzewodową wybrać?

Wśród technologii bezprzewodowych, które cieszą się największą popularnością, można wskazać: radiomodemy, urządzenia WiFi oraz modemy GSM/GPRS. W poniższym artykule spróbujemy porównać te 3...

Czego należy oczekiwać od kontroli instalacji sprężonego powietrza

Wymogi zachowania konkurencyjności wymuszają na większości zakładów nieustanne zwiększanie wielkości produkcji, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów wytwarzania. To z kolei wymaga określenia poziomu zdolności produkcyjnych oraz usprawnień w zakresie jakości dających w wyniku niższe koszty eksploatacyjne.

Nowoczesne metody wytwarzania

W produkcji obserwujemy obecnie trend polegający na opracowywaniu wciąż nowych metod wytwarzania. Wynika to zazwyczaj z chęci przyspieszenia produkcji i przygotowywania prototypów oraz poprawy jakości wykonania elementów. Na rynku...

Niestandardowe podjeście oraz lepsze dane umożliwiają rzeczywistą poprawę wydajności procesów produkcyjnych

Wiarygodne i wartościowe dane narzędziowe oraz inteligentne rozwiązania płynnie współpracują z systemami produkcji, zarządzania wyposażeniem i e-commerce w celu optymalizacji wydajności zakładów. Rozwiązanie NOVOsphere™,...