Mitsubishi Electric – Zarządzanie Energią i rejestracja danych poprzez GT15/GT16 i moduł MES.

    Terminale GT15/GT16 dzięki swoim różnorodnym możliwościom komunikacyjnym  umożliwiają proste podłączenie do wielu przyrządów pomiarowych ME96NSR-MB poprzez interfejs RS485. Opcjonalny moduł MES GT15 (GT16) zapewnia zapis wartości pomiarowych takich jak energia, zasilanie, prądy obciążenia itp. występujących w sieciach niskiego i średniego napięcia w czasie rzeczywistym oraz historycznie. Trendy z danymi historycznymi mogą być wykorzystane jako źródło informacji o procesach produkcyjnych gdzie występuje wysoka konsumpcja energetyczna. Pozwala to na planowanie tych procesów w czasie niższych kosztów zużycia energii.