Modułowy System Łożysk – NKE

  Austriacka firma NKE Austria, specjalizująca się w produkcji łożysk wprowadziła na rynek modułowy system łożysk do przekładni planetarnych silnika wiatrowego. Zaletą nowych zespołów łożyskowych jest standaryzacja łożysk wykorzystywanych w tym konkretnym zastosowaniu, mniejsze zróżnicowanie części zamiennych i uproszczona logistyka. System jest już stosowany w przekładniach napędowych silników wiatrowych 1.5 MW, 2 MW i 2.5 MW znanego niemieckiego producenta przekładni.

  Schematyczny rysunek przekroju przez dwustopniową przekładnię planetarną z jednostopniową przekładnią zębatą walcową o zębach skośnych (źródło: Romax/NKE)

  W większości silników wiatrowych przekładnie napędowe służą do przekształcania stosunkowo niskiej prędkości obrotowej wału głównego na wyższe prędkości, potrzebne do wytworzenia mocy. W związku z tym, że siły przenoszone przez nowoczesne przekładnie napędowe silnika wiatrowego stale rosną, natomiast wielkość samej skrzyni przekładniowej musi nadal pozostać funkcjonalna, powszechnie stosuje się jedno- lub dwustopniowe przekładnie planetarne. Łożyska przekładni planetarnych są jednymi z najbardziej obciążonych w tym konkretnym zastosowaniu. W nowoczesnych skrzyniach przekładniowych wykorzystywany jest zintegrowany planetarny układ łożysk, w którym łożyska wałeczkowe walcowe bez pierścienia zewnętrznego zamocowane są w przekładniach planetarnych, w taki sposób, że otwór przekładni tworzy bieżnię.

  System modułowy został oparty na jednorzędowych łożyskach wałeczkowych walcowych z asortymentu RN, które nie posiadają pierścienia zewnętrznego. Łożyska te są wyposażone w jednolity, niedzielony, mosiężny koszyczek, prowadzony przez pierścień wewnętrzny (MPB). Koszyczek ten posiada w standardzie rowki kontrolne przeznaczone do endoskopowej kontroli bieżni wewnętrznych.

  Zespół poczwórnego łożyska przekładni planetarnej firmy NKE

  Łożyska jednorzędowe mogą być składane w zespoły złożone z dwóch, trzech lub czterech łożysk (patrz Rys. 2.), celem dostosowania ich do indywidualnego obciążenia i parametrów konstrukcyjnych określonej przekładni napędowej.

  NKE oferuje gotowe do instalacji, dopasowane zestawy łożysk. Posiadająca dokładną tolerancję całkowita wysokość każdego pojedynczego łożyska oraz dokładne dopasowanie wysokości łożysk zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń poprzecznych. Każdy zestaw łożysk zawiera elementy potrzebne do zamocowania łożysk osiowo w przekładniach planetarnych – takich jak pierścienie ustalające i luźne pierścienie żebrowe. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, całkowita szerokość każdego zestawu łożysk może zostać dostosowana do warunków pracy i dostępnej przestrzeni za pomocą pierścieni dystansowych umieszczonych pomiędzy pojedynczymi łożyskami.

  Stosowany konsekwentnie w całym zespole przekładni system modułowy posiada liczne zalety dla użytkownika: konstrukcja łożysk planetarnych może zostać uproszczona; konstrukcja łożyska może zostać znormalizowana dla pierwszego i drugiego stopnia przekładni oraz dla różnych wielkości skrzyń przekładniowych; potrzebna liczba rodzajów łożysk jest zredukowana; modułowa konstrukcja upraszcza dostosowanie właściwości zestawu łożyska dla potrzeb każdego stopnia przekładni; jednolity, niedzielony, mosiężny koszyczek zapewnia doskonałe prowadzenie elementu tocznego, nawet podczas gwałtownego przyspieszania; zapewnione w standardzie rowki poprawiają smarowanie łożysk przekładni planetarnej.

  Każdy zestaw łożysk jest pakowany jako jedna całość i oznaczany, aby zapobiec przypadkowej zamianie dopasowanych elementów będących częścią danego zestawu. Przed opuszczeniem fabryki firmy NKE w Steyr, wszystkie zestawy podlegają rygorystycznej kontroli jakościowej dotyczącej ich charakterystyk działania.

  Poza łożyskami tocznymi do przekładni silników wiatrowych, austriacka firma NKE specjalizująca się w produkcji łożysk projektuje i wytwarza łożyska standardowe, jak i łożyska specjalne przeznaczone dla wszelkich możliwych dziedzin przemysłowych oraz zapewnia rozwój poszczególnych produktów, opracowywanie nowych zastosowań i pełen zakres usług technicznych, doradczych, dokumentacyjnych i szkoleniowych. Produkty firmy NKE są rozprowadzane poprzez 15 międzynarodowych biur przedstawicielskich i ponad 240 punktów sprzedaży detalicznej znajdujących się w 60 krajach.