Niedzielone mosiężne koszyczki łożysk NKE

  Austriacka firma NKE Austria, specjalizująca się w produkcji łożysk wprowadza nową generację ulepszonych konstrukcyjnie niedzielonych, mosiężnych koszyczków łożysk. Zredukowana masa nowych koszyczków wpływa na zmniejszenie zużycia energii przez łożyska toczne i zapobiega tarciu poślizgowemu.

  W łożyskach, które pracują na wysokich prędkościach, siła wytworzona przez masę ruchomą elementów tocznych powoduje powstanie istotnego dodatkowego obciążenia wewnętrznego. Do przyspieszenia elementów tocznych potrzebna jest duża ilość energii, zwłaszcza w łożyskach wałeczkowych walcowych ze stosunkowo ciężkimi niedzielonymi, koszyczkami mosiężnymi.

  Kolejnym zagadnieniem związanym bezpośrednio z bezwładnością masy wałeczków i koszyczka jest tarcie poślizgowe, które często występuje w niedostatecznie obciążonych lub zbyt szybko przyspieszonych łożyskach tocznych i które, w wyjątkowych przypadkach, może zniszczyć precyzyjnie wykończone powierzchnie bieżni łożyska.

  – Dzięki całkowitemu wykorzystaniu dostępnych możliwości dokonania oszczędności na wadze, byliśmy w stanie zmniejszyć masę koszyczka prawie o jedną piątą w porównaniu do poprzedniego projektu, nie wpływając na obniżenie precyzji prowadzenia wałeczków – podkreśla Faruk Duskunovic, kierownik zespołu projektowego firmy NKE, który odpowiada również za techniczne wprowadzenie pomysłu. – Jednocześnie, optymalizacja przekrojów poprzecznych prętów koszyczka wpłynęła na poprawę rozprowadzenia smaru w łożysku.

  www.nke.at

  Koszyczek MA6 (po prawej) ma zredukowaną masę w porównaniu z tradycyjnym koszyczkiem (po lewej)