NKE Austria – Izolowane łożyska

  Producent łożysk NKE Austria oferuje łożyska izolowane elektrycznie w standardowych rozmiarach i w różnych odmianach konstrukcyjnych. Łożyska izolowane elektrycznie dają optymalną ochronę przed uszkodzeniem łożysk z powodu elektrokorozji.

  W przypadku nowoczesnych maszyn elektrycznych o wysokich osiągach oraz wymaganej niezawodności i żywotności, uszkodzenia sprzętu powodowane elektrokorozją mogą być przyczyną poważnych problemów. Przy niekorzystnych warunkach pracy łożyska w maszynach elektrycznych mogą zostać uszkodzone przez przepływ prądu elektrycznego. Taki przepływ prądu elektrycznego może być spowodowany wadliwą lub uszkodzoną izolacją osłon łożysk lub też nieefektywnym połączeniem uziemiającym maszyny.

  Wygląd i stopień uszkodzeń elektrycznych łożysk zależy od danych warunków roboczych, na przykład od występującego napięcia prądu elektrycznego. Użytkownik maszyny może zauważyć ten proces jedynie poprzez jego symptomy, takie jak zwiększony hałas pracy lub wibracje, aż do przedwczesnego uszkodzenia łożyska. Wygląd uszkodzenia może się zmieniać – od wykrywalnych wzrokiem pojedyńczych kraterów do wyżłobień z przebarwieniami wokół uszkodzonych obszarów.

  W większości przypadków, skuteczna izolacja elektryczna końcowych osłon wiąże się z dodatkowymi kosztami i działaniami. Poprawa izolacji elektrycznej istniejących rozwiązań konstrukcyjnych byłaby technicznie skomplikowana. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie łożysk tocznych izolowanych elektrycznie, które mają odpowiednią izolację elektryczną chroniącą przed przepływem prądu elektrycznego przez łożyska. W wyniku tego może być pominięta dodatkowa izolacja elektryczna osłon końcowych. Rozwiązanie to daje użytkownikowi, poza obniżeniem kosztów, zwiększenie niezawodności i żywotności maszyn.

  NKE Austria oferuje łożyska toczne izolowane elektrycznie o standardowych rozmiarach z pierścieniem zewnętrznym o średnicach od 80 mm do 400 mm. Specjalne rozmiary dostępne są na życzenie. Łożyska izolowane elektrycznie występują w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Łożyska z ceramiczną tlenkową warstwą izolacyjną mają gwarantowaną minimalną wartość napięcia przebicia 1000 V prądu przemiennego lub stałego. Powłoka izolacyjna jest nałożona na pierścienie zewnętrzne metodą napylania plazmowego. Do miejszych łożysk mogą być użyte elementy toczne wykonane z ceramiki tlenkowej (azotek krzemu). Dopuszczalne wartości obciążenia, wymiary zewnętrzne oraz tolerancje elektrycznie izolowanych łożysk NKE są identyczne jak łożysk standardowych i z tego względu są one w pełni zamienne z łożyskami konwencjonalnymi. Łożyska izolowane elektrycznie dają optymalną ochronę przed uszkodzeniem łożysk powodowanym przez elektrokorozję i przez to w znaczny sposób pozwalają na poprawę niezawodność maszyn elektrycznych, w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi.

  www.nke.at