Strona główna Tagi CMMS

Tag: CMMS

Legendy o zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu

Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu w zakładach przemysłowych owiane jest wieloma mitami i legendami, częścią z nich zajmiemy się w tym artykule. Może się okazać, że niektóre z nich, niestety, opisują sposób funkcjonowania Państwa zakładu.

Znaczenie danych w analizie niezawodności: Część druga

Większość nowoczesnych zakładów przetwórczych i produkcyjnych stosuje skomputeryzowane systemy zarządzania UR (Computerized Maintenance Management System – CMMS; więcej na temat analizy zwrotu z inwestycji w systemy CMMS w dziale "Oprograwmowanie") co pomaga w zarządzaniu konserwacją i eksploatacją środkami trwałymi.

Analiza zwrotu z inwestycji w systemy klasy CMMS

Wiele polskich przedsiębiorstw planuje wdrożenie systemów klasy CMMS (ang. Computer Maintenance Management System), analizuje potencjalne korzyści wynikające z ich wprowadzenia, a tym samym stara się określić ROI (ang. Return on Investment – zwrot z inwestycji) dla projektu informatyzacji procesów związanych z utrzymaniem ruchu.

Znaczenie danych w analizie niezawodności

Gromadzenie danych dotyczących zdarzeń jest wymogiem minimalnym, niezbędnym do oszacowania efektywności bieżących strategii zarządzania aktywami „asset management”. Bez tych informacji środki zwykle przydzielane są tam, gdzie pojawia się „problem dnia”.

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu

Analiza zwrotu z inwestycji w systemy klasy CMMS Wiele polskich przedsiębiorstw planuje wdrożenie systemów klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System), analizuje potencjalne korzyści wynikające z ich wprowadzenia, a tym samym stara się określić ROI (ang....

Zatrzymać szkody wynikające z nieprzewidzianych czynników w projektach utrzymania ruchu

Tradycyjny komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems) czy też system zarządzania aktywami przedsiębiorstwa EAM (ang. Enterprise Asset Management) często przypominają komputerowy schemat planowania metodą oceny i analizy działania programu – PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique). Opierają się one bowiem na tradycyjnej metodologii, która nakazuje nam najpierw rozpoznać zadania do wykonania, a następnie określić, ile czasu powinna zająć ich realizacja.

Zarządzanie prognozowanym utrzymaniem ruchu (PUR)

Obecnie w wielu przedsiębiorstwach proces utrzymania ruchu nie jest traktowany jako strategiczne działanie biznesowe. Jednak w ciągu ostatniej dekady wyraźnie dało się zaobserwować, że utrzymanie ruchu ma ogromny wpływ na zyskowność przedsiębiorstwa.

Pomiar całkowitej wydajności zawodowej. W jaki sposób OCE wpływa na wyniki twojej firmy?

Poprawa całkowitej wydajności zawodowej (Overall Craft Effectiveness – OCE) stanowi kluczowe zagadnienie, którym warto się zająć. Uzyskanie maksymalnych wartości z zasobów pracy zawodowej oraz wyższej produktywności wymaga dokonania analizy oraz odpowiedzi na pytanie, w którym miejscu się obecnie znajdujemy.