Strona główna Tagi Porady

Tag: Porady

Obrazy termograficzne usprawniające profilaktykę i utrzymanie ruchu

Optymalizacja funkcjonalności i czasu nieprzerwanej pracy urządzeń to istotna kwestia związana ze zwiększeniem wydajności przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności na rynku w każdej branży przemysłowej. Jak tego dokonać? Zabezpieczając niezawodność funkcjonowania najważniejszych aktywów w przedsiębiorstwie oraz realizując strategię zapobiegania wystąpieniu awarii poprzez system prewencyjnego utrzymania ruchu (PM – Preventive Maintenance).

Focused Improvement

W czerwcowym numerze I&UR przedstawiony został ogólny zarys programu Total Productive Maintenance (TPM), który, bazując na eliminowaniu marnotrawstwa dzięki pomysłom pracowników, prowadzi do znacznego zwiększenia wydajności parku maszynowego. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, w którym dział utrzymania ruchu, „gasząc pożary”, utrzymuje park maszynowy w wystarczająco dobrej kondycji, aby zapewnić ciągłość produkcji, TPM dąży do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO powstawania wad oraz ZERO wypadków przy pracy.

Praktyczne działania w zakresie profilaktyki i utrzymania ruchu

Określenie i wybór sposobu realizacji zadań profilaktyki i utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych polega na rozważeniu czterech podstawowych kwestii: 1. Zapobieganie lub łagodzenie skutków występowania awarii. 2. Wykrywanie początkowych symptomów możliwej awarii. 3. Rozpoznawanie ukrytych uszkodzeń. 4. Brak możliwości jakichkolwiek działań ze względu na występowanie pewnych ograniczeń.

Problemy efektywności

Jeżeli mówimy o wydajności w obszarze eksploatacji i utrzymania ruchu, warto przyjrzeć się problemom, z jakimi musiał radzić sobie przemysł w ciągu minionych trzydziestu lat. Poniższa lista zagadnień z pewnością nie wyczerpuje tematu ani też opisane trudności nie odnoszą się do wszystkich zakładów sektora produkcyjnego. Jednak ze względu na częstość ich występowania można zakładać, że stanowią trzon „menu” służb utrzymania ruchu.

Dobór odpowiedniej infrastruktury do przemysłowej sieci Ethernet

Jeżeli kiedykolwiek otworzycie Państwo szafkę, gdzie znajduje się sprzęt obsługujący sieć komputerową, znajdziecie tam wiele urządzeń sieci Ethernet (ang. switch; polska nazwa przełącznik, jednak powszechnie przez informatyków używana jest nazwa angielska), zamocowanych w 19-calowych ramach konstrukcyjnych. Zazwyczaj każde z tych urządzeń ma od 24 do 64 portów lub złączy Ethernet. W całej szafie sterowniczej może być zrealizowanych nawet kilkaset połączeń sieciowych.

Wysoko wydajne wolnoobrotowe wentylatory

Podstawowe zagadnienia * Wentylatory HVLS (ang. High-Volume Low-Speed — wysoko wydajne wolnoobrotowe) są wydajne w systemach wentylacji i cyrkulacji powietrza w dużych zakładach. * Wentylatory mogą zredukować utratę ciepła przez dach oraz ochłodzić miejsca, gdzie klimatyzacja nie może być zainstalowana. * Zaletą wentylatorów jest możliwość minimalizacji zapotrzebowania na wentylację, przy jednoczesnym osiągnięciu odpowiedniej jakości powietrza.

Znaczenie programu do wyboru, instalowania i użytkowania silników

Podstawowe zagadnienia * Decyzja, który silnik należy kupić, powinna być następstwem starannej analizy planów i potrzeb zakładu. * Analiza kosztu całkowitego polega na poszukiwaniu takiego rozwiązania, które zapewni najniższy koszt wykorzystania silnika w całym okresie jego użytkowania. * Zapasowe silniki należy odpowiednio przechowywać i przeprowadzać przeglądy, aby po zainstalowaniu mogły od razu poprawnie działać. * Propagowanie programu gospodarowania silnikami pomaga uniknąć kłopotów z zawodnością silnika i towarzyszących temu kosztów.

Dostępność i wykorzystanie urządzeń

W każdym przedsiębiorstwie wiele maszyn na pewno mogłoby funkcjonować wydajniej. Z obserwacji wynika, że większość urządzeń produkuje zaledwie połowę tego, co mogłoby produkować, a całkowite wykorzystanie zasobów kształtuje się na poziomie 30 – 50%.

Zasady testowania czujników płomieni: Część 2

Jest to druga część artykułu poświęconego testowaniu oraz wykrywaniu i usuwaniu usterek różnego rodzaju przemysłowych czujników płomieni. Część pierwsza znajduje się w lutowym wydaniu czasopisma.

Ochrona odgromowa i przepięciowa w nowoczesnych zakładach przemysłowych

Jedną z przyczyn uszkodzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych są napięcia i prądy udarowe powstające w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów. Są one szczególnie groźne dla przemysłowych urządzeń sterujących i kontrolno-pomiarowych. Dotyczy to najczęściej: