Tester elektryczny Fluke T6-1000

Testery elektryczne T6-1000 z technologią FieldSense umożliwiają elektrykom mierzenie – a nie tylko wykrywanie – napięcia i prądu bez użycia przewodów pomiarowych, a tym samym pozwalają na bezpieczniejsze i efektywniejsze wyszukiwanie oraz usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych.
Nowa technologia FieldSense sprawia, że praca z modelem T6-1000 jest bezpieczniejsza, ponieważ pozwala na mierzenie napięcia do 1000 V AC poprzez otwarte cęgi. Dzięki możliwości jednoczesnego pomiaru napięcia i natężenia prądu oraz wyeliminowaniu konieczności otwierania pokryw i zdejmowania nakrętek przewodów wykonywanie pomiarów jest szybsze i wydajniejsze. Ponadto zastosowane w przyrządzie otwarte cęgi mają największe rozwarcie w branży i można ich używać do wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju do 120 mm kw., przenoszących prąd o maksymalnym natężeniu 200 A.
Elektrycy obsługujący obiekty komercyjne i obiekty przemysłu lekkiego mogą używać testerów elektrycznych T6-1000 do podstawowych zadań w zakresie wyszukiwania i usuwania awarii, weryfikować wartości napięć i ciągłość obwodów oraz testować pojedyncze obwody, a jednocześnie szybko wykonywać pomiary natężenia i napięcia bez stosowania przewodów pomiarowych.

Typowe zastosowania obejmują następujące testy:

• Przebieg kabli w skrzynkach przyłączowych
• Obwody zasilające silniki elektryczne (do 200 A)
• Tablice rozdzielcze (możliwość wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju 120 mm kw.)
• Urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
• Rozłączniki
• Osłony przewodów (przy wykorzystaniu czarnego przewodu pomiarowego)
Testery T6-1000 umożliwiają wykonywanie dokładnych pomiarów prawdziwej wartości skutecznej (True-RMS) w ciasnych skrzynkach połączeniowych lub wzdłuż przewodów o niedostępnych punktach końcowych, pozwalając zaoszczędzić czas, zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów i znacząco ograniczyć możliwość powstawania łuku elektrycznego.

Najważniejsze właściwości testerów T6-1000:

• Możliwość pomiaru napięcia do 1000 V AC przy użyciu otwartych cęgów pomiarowych — bez kontaktu między przewodem pomiarowym i obwodem pod napięciem, oraz bez otwierania pokryw i zdejmowania nakrętek przewodów.
• Możliwość pomiaru przewodów o przekroju do 120 mm2, przenoszących prąd o maksymalnym natężeniu 200 A
• Technologia FieldSense umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia, natężenia i częstotliwości prądu AC bez kontaktu między przewodem pomiarowym i obwodem pod napięciem+
• Jednoczesne wyświetlanie wartości napięcia i natężenia (T6-1000) — szybki przegląd wszystkich wartości pomiarów obwodu zasilającego zapewnia efektywne wyszukiwanie i usuwanie awarii
• Od 1 do 1000 V AC lub DC (T6-1000); 600 V AC lub DC (T6-600)
• Od 0,1 do 200 A AC
• Rezystancja: od 1 Ω do 100 kΩ (T6-1000), od 1 Ω do 2 kΩ (T6-600)
• Pomiar częstotliwości: od 45 Hz do 66 Hz (T6-1000)