Wideoskop diagnostyczny Fluke DS703 FC

Wideoskop diagnostyczny o wysokiej rozdzielczości Fluke DS703 FC, zgodny z systemem Fluke Connect™.

Fluke DS703 FC składa się z urządzenia typu tablet połączonego z elastyczną sondą wyposażoną w kamerę i źródło światła umieszczone w jej końcówce. Sonda jest wsuwana do rury lub otworu inspekcyjnego w komponencie, aby użytkownik mógł zapoznać się z widokiem wnętrza w celach diagnostycznych.

Za pomocą wideoskopu technicy mogą przeprowadzać:

• Inspekcje rur pod kątem korozji, zatkania lub zatorów
• Inspekcje wewnętrznych powierzchni turbin i pojemników pod kątem pęknięć, korozji
i uszkodzeń
• Inspekcje urządzeń wirujących pod kątem oznak zużycia
i poważnych uszkodzeń
• Inspekcje odlewów pod kątem uszkodzeń, zalewek i deformacji
• Inspekcje pod kątem poluzowanych elementów (wkrętów, gwoździ itp.)
• Identyfikację numerów części wewnętrznych komponentów wyposażenia

Najważniejsze cechy wideoskopu Fluke DS703 FC:

• Sonda o wysokiej rozdzielczości z kamerą o polu widzenia przednim i bocznym
• Szybkości przetwarzania zapewniająca uzyskanie płynnych, wyraźnych i spójnych obrazów
• Wyświetlacz LCD o przekątnej 7” zwiększający czytelność
• Funkcja makro- i mikro-zoom
• Regulowane oświetlenie umożliwia zarejestrowanie najlepszego obrazu
• Technologia Up is Up™ zapewnia odpowiednią orientację niezależnie od umiejscowienia sondy (tylko w sondzie o długości 1,2 m)
• System Fluke Connect™ pozwala zapisywać i udostępniać obrazy bezpośrednio z poziomu wideoskopu diagnostycznego

Zastosowanie wytrzymałego wideoskopu w środowisku przemysłowym może znacznie skrócić czas przestojów maszyn i zwiększyć produktywność, zapewniając przejrzysty widok wnętrza danego komponentu w czasie rzeczywistym. Może to również pomóc technikom w szybszym identyfikowaniu przyczyn źródłowych oraz dostarczaniu materiału dowodowego do celów dokumentacji. Zespół może użyć wideoskopu do przeprowadzenia inspekcji komponentu oraz zarejestrowania szczegółowego filmu lub wykonania zdjęć, a następnie zapoznać się z wynikami w celu wykrycia problemów. Dopiero w przypadku znalezienia problemów konieczne będzie przeprowadzenie demontażu, wykonanie czynności konserwacyjnych i ponowne zmontowanie wyposażenia.https://goo.gl/ywCkE2