Wykorzystanie danych w badaniach niezawodności pomp wirowych

Jednym z ważniejszych problemów związanych z użytkowaniem wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych jest ich degradacja. Naturalną potrzebą jest prowadzenie napraw elementów i zespołów, które z biegiem czasu nie są już w stanie spełniać stawianych im wymagań technicznych.

Chodzi o pieniądze

Ilekroć czytam na stronach internetowych firm, że zostały one powołane po to, aby „wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu klientów”, albo w dziale „Misja” stoi jak byk – „dostarczanie Klientom pełnej satysfakcji”, to nie bardzo w to wierzę. Może więc ktoś próbuje robić ze mnie balona? Może jednak nie chodzi o „moją satysfakcję”, ale o coś zupełnie innego?

Gorące lato dla działu Utrzymania Ruchu

Okres wakacji to przede wszystkim sezon urlopów i wypoczynku. Ale nie dla wszystkich. W tym czasie część przedsiębiorstw wysyła pracowników na urlopy, aby bez przeszkód dokonać niezbędnych konserwacji i remontów linii produkcyjnych. Szczególnie jaskrawym przykładem jest tu branża motoryzacyjna, w której takie operacje wykonuje się właśnie latem.

Wdrożenie bez przestojów

Jednym z poważniejszych problemów w czasie wdrożenia jakiegokolwiek systemu informatycznego jest taka organizacja prac, aby nie spowodować perturbacji w normalnej pracy zakładu. Jest to tym bardziej ważne, że z reguły takie wdrożenie trwa kilka miesięcy, a nawet lat.

Modne i potrzebne

Oszczędzanie energii stało się nie tylko modne, ale i potrzebne (zwłaszcza wobec trudności ekonomicznych wielu zakładów przemysłowych). Z każdej strony jesteśmy atakowani informacjami o oszczędnych żarówkach, „zielonych” źródłach energii (np. elektrownie wiatrowe) czy wynalazkach służących zmniejszaniu energii (choćby samochodach hybrydowych).

W pogoni za sukcesem

Współczesny świat pędzi nieubłaganie. Przypomina rozwijającą zawrotną prędkość górską kolejkę, z każdym zakrętem pokonującą coraz bardziej karkołomną trasę. Jak utrzymać się w rozpędzonym pojeździe, zachowując jasny umysł, sprawność działania, najwyższą jakość produktów? Jak zachować konkurencyjność na globalnym, coraz bardziej zatłoczonym rynku?

Jak kompleksowo poprawić produktywność zakładu?

Łożysko jest sercem maszyny wirnikowej – kondycja tego podstawowego elementu, działającego pomiędzy poruszającymi się częściami urządzenia, bardzo często odzwierciedla poprawność pracy maszyny. Problemy ruchowe, takie jak brak wyosiowania, niewyważenie, nieprawidłowe luzy czy nadmierne tarcie – wszystkie transmitowane są poprzez łożysko. Będąc w posiadaniu eksperckiej wiedzy na temat łożysk i łożyskowania maszyn, SKF ma unikalne możliwości stworzenia kompleksowego programu serwisowego dla maszyn wirnikowych. Dzięki temu jest w stanie połączyć optymalną dla wybranych maszyn lub linii produkcyjnych zakładu strategię utrzymania ruchu z kompetencjami ludzi (kompletując zespół z najlepszych fachowców własnych oraz niezbędnych dla konkretnego projektu specjalistów zewnętrznych) w celu poprowadzenia utrzymania ruchu maszyn w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób.

Od redakcji

Na efektywność Utrzymania Ruchu rzutuje niezmiennie sposób zarządzania aktywami – w tym także środki techniczne wykorzystywane do nadzoru stanu technicznego majątku, stosowane kryteria określające zakres i czas niezbędnych remontów oraz jakość ich przeprowadzenia. B. Reierson pokazuje granice między zarządzaniem aktywami a optymalizacją procesu ich wykorzystywania. Przy okazji poddaje krytyce szereg mitów i błędnych stereotypów. Autor formułuje pod adresem czytelnika szereg pytań, które mają pomóc w procesie optymalizacji wykorzystania aktywów.

Włoski producent maszyn elektrycznych otwiera przedstawicielstwo w Polsce

Od jesieni zeszłego roku kolejna firma otworzyła siedzibę w Warszawie, jako regionalne przedstawicielstwo firmy na kraje Europy Srodkowo-Centralnej. Za rozwój firmy odpowiedzialny jest Area...

Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem

Każdy nowy pracownik zanim podejmie swe obowiązki, tzn. wkroczy na halę produkcyjną, stanie przy pulpicie sterowniczym czy choćby zasiądzie za biurkiem, powinien zostać przeszkolony w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.