Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem

Każdy nowy pracownik zanim podejmie swe obowiązki, tzn. wkroczy na halę produkcyjną, stanie przy pulpicie sterowniczym czy choćby zasiądzie za biurkiem, powinien zostać przeszkolony w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Właściwa konserwacja betonu zapewnia zachowanie wytrzymałości konstrukcji

Podstawowe zagadnienia * Beton wymaga konserwacji zapobiegawczej, która powstrzyma jego degradację. * Degradacja betonu jest spowodowana zarówno czynnikami naturalnymi, jak i działaniami ludzi. * Sprawna naprawa elementów betonowych to proces wymagający podejmowania wielu ważnych decyzji dotyczących materiałów i warunków wykonania.

Pogoda nas nie rozpieszcza

W ramach globalnego ocieplenia mamy jesień tej wiosny, która przyszła wkrótce po syberyjskich mrozach. Jest to sytuacja trudna także dla przedsiębiorstw i to z kilku powodów. Dziś najbardziej widocznym jest bezpośrednie zagrożenie powodzią wskutek ciągłych i dużych opadów deszczu. Jest to sprawa bardzo trudna, bowiem w grę wchodzi zarówno potencjalne zniszczenie części majątku firmy, jak i straty wynikłe z konieczności przerwania produkcji. To z kolei nie musi być wynikiem bezpośredniego zagrożenia, ale także przerwania dróg, zniszczenia mostów – co utrudnia, a czasem uniemożliwia terminowe dostawy surowców do produkcji, ale także nieobecnościami pracowników, którzy mają utrudniony dojazd lub są skupieni na ratowaniu własnego dobytku.

Dostosowanie do nowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa systemów i układów elektrycznych

W styczniu 2005 roku weszły w życie zmiany wprowadzone do amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electric Code – NEC), które dotyczą szaf sterowniczych. Fakt ten z pewnością zainteresuje eksporterów na rynek amerykański, a jest ich przecież coraz więcej. Dla zainteresowanych wymogami obowiązującymi w Polsce zamieszczamy komentarz na str. 14.

Redukcja kosztów utrzymania zastosowaniu zasilania falownikowego

Przyjmując jako punkt wyjścia powiedzenie, że czas to pieniądz, stwierdzić należy, iż użytkowanie agregatów spawalniczych z zasilaniem falownikowym oraz z łukiem plazmowym może zapewnić najwyższy poziom zwrotu kosztów inwestycyjnych. Ich obsługa, utrzymanie i konserwacja mogą być bowiem dokonane przez pracowników i konserwatorów pracujących już w danej firmie, zaopatrującej się w tego typu urządzenia.

Dobór odpowiedniej infrastruktury do przemysłowej sieci Ethernet

Jeżeli kiedykolwiek otworzycie Państwo szafkę, gdzie znajduje się sprzęt obsługujący sieć komputerową, znajdziecie tam wiele urządzeń sieci Ethernet (ang. switch; polska nazwa przełącznik, jednak powszechnie przez informatyków używana jest nazwa angielska), zamocowanych w 19-calowych ramach konstrukcyjnych. Zazwyczaj każde z tych urządzeń ma od 24 do 64 portów lub złączy Ethernet. W całej szafie sterowniczej może być zrealizowanych nawet kilkaset połączeń sieciowych.

Systemy dystrybucji powietrza i systemy HVAC

Sposoby oszczędzania energii sprowadzają się do modyfikacji, jakie można wprowadzić do systemów dystrybucji powietrza i systemów HVAC w celu udoskonalenia wydajności energetycznej.

Roboty mini-SCARA

Firma Stäubli powiększyła ofertę o nowego robota mini-SCARA. Model RS20 pozwala zachować korzyści wynikające ze stosowania robotów SCARA, ale w utrakompaktowej wersji. Podstawa urządzenia...

Wybrane zagadnienia dotyczące serwisu układów napędowych

Problem eliminowania nieplanowanych przestojów wraz z rosnącą wydajnością ciągów technologicznych staje się coraz bardziej istotnym zagadnieniem ekonomicznym. Wynika to z faktu, że produkcja pochodząca z ciągów technologicznych o dużej wydajności, w ciągu każdej godziny stanowi niekiedy znaczną wartość, która z każdą godziną postoju rośnie, powodując znaczne straty. Dodatkowo w wielu branżach występuje efekt zwielokrotnienia strat wynikający z zagrożenia niewykonaniem na czas zakontraktowanej produkcji, a w dalszej konsekwencji nawet utratą części rynku.

Parę słów o przyrządach probierczych

Dwubiegunowe testery elektryczne, jakie będą omawiane w artykule, znane są również pod nazwą testerów napięcia, przyrządów probierczych lub też wskaźników elektrycznych. Tego...