5 trendów rozwoju technologii na rok 2018

Postęp w automatyce stawia przemysł przed koniecznością nowych wyzwań.  Jeszcze nigdy technologia nie rozwijała się tak szybko, oferując m.in. globalne wykorzystanie  urządzeń mobilnych, smartfonów, samouczące...

Smartfony i tablety w zakładach produkcyjnych

Środowiska produkcyjne dostrzegają już praktyczne korzyści z adaptowania do swoich działań smartfonów, tabletów i elektroniki noszonej (wearables). Nowoczesne urządzenia oferują szybszy niż kiedyś dostęp do zasadniczych informacji oraz aplikacji służących do rozwiązywania rozmaitych problemów związanych z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych. Przyjrzyjmy się temu tematowi w kontekście trwających dyskusji dotyczących Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz koncepcji Przemysłu 4.0 – czwartej rewolucji przemysłowej.

Wyzwania dla systemów wizyjnych maszyn

Integratorzy systemów wizyjnych maszyn muszą wciąż pozostawać krok przed pojawiającymi się technologiami takimi jak deep learning oraz innymi inteligentnymi technologiami. Integratorzy systemów wizyjnych maszyn (machine...

Strategiczna realizacja zlecenia

Podstawowe zagadnienia * Zlecenie wykonania pracy, podobnie jak każde urządzenie, stanowi część systemu. * Zlecenie wykonania pracy stanowi podstawę do określenia rzeczywistych kosztów, godzin pracy oraz historii konserwacji i napraw danego zasobu. * Historia awarii danego urządzenia dostarcza bardziej strategicznych informacji niż historia kosztów wymiany czy zakupu podzespołów.

OPC wspiera współpracę urządzeń i aplikacji różnych producentów

Szybkość, blokowanie w czasie rzeczywistym oraz nienaruszalna łączność to podstawowe wymagania, jakie trzeba spełnić przy wdrażaniu systemu sterowania ruchem. Najczęściej stosowane interfejsy skupione są wokół architektur sieci sterowania opartych na takich protokołach, jak Profibus, DeviceNet, SERCOS, Profinet, EtherCAT, Ethernet I/P i wiele innych. Korzystną pozycję w tym środowisku sieciowym zarówno obecnie, jak i w przyszłości ma standard OPC.

Obrazy termograficzne usprawniające profilaktykę i utrzymanie ruchu

Optymalizacja funkcjonalności i czasu nieprzerwanej pracy urządzeń to istotna kwestia związana ze zwiększeniem wydajności przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności na rynku w każdej branży przemysłowej. Jak tego dokonać? Zabezpieczając niezawodność funkcjonowania najważniejszych aktywów w przedsiębiorstwie oraz realizując strategię zapobiegania wystąpieniu awarii poprzez system prewencyjnego utrzymania ruchu (PM – Preventive Maintenance).

Metodyka wdrażania systemów klasy CMMS – integracja z systemami zewnętrznymi

Kontynuując przedstawione w poprzednich wydaniach Inżynierii i Utrzymania Ruchu elementy metodyki wdrażania systemów zarządzania utrzymaniem ruchu, należy omówić zasady integracji systemów klasy CMMS z innymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Zagadnienie to zostanie omówione na przykładzie integracji Systemu Zarządzania Utrzymaniem Ruchu PEMAC z systemem firmy SAP.

Przewiduj, aby zapobiegać

Zatrzymanie procesu w zakładzie przemysłowym na godzinę może kosztować setki tysięcy dolarów. W czasach chwiejnej ekonomii może to oznaczać różnicę pomiędzy osiągnięciem lub przekroczeniem założeń produkcyjnych a niewykonaniem planu. Rodzi się zatem pytanie, co można zrobić, aby złagodzić skutki nieplanowanego przestoju?

Strategiczne zarządzanie, integracja systemów produkcyjnych

Producenci zwracają coraz większą uwagę na czynności związane z utrzymaniem ruchu i konserwacją urządzeń. Jest to w głównej mierze spowodowane działalnością księgowości, która określa procentowe udziały poszczególnych procesów i zadań w całkowitych kosztach operacyjnych zakładu.

Komputer to podstawa

Przez długi czas techniczne nowinki docierały do Polski z opóźnieniem. I choć powstało w Polsce wiele ciekawych wynalazków związanych z szeroko pojętą elektroniką, dopiero w latach 90. zaczęto stosować systemy komputerowe na szeroką skalę.