Najważniejsze trendy w przemyśle

Ireneusz Martyniuk, Vice Prezes Pion Przemysłu Schneider Electric Polska

Które z koncepcji i trendów – technologie addytywne, BIG DATA, rozwiązania mobilne, integracja systemów informatyczno-sprzętowych, The Internet of Things – będą w największym stopniu kształtować najbliższy rozwój przemysłu?

Najbliższa przyszłość przemysłu będzie koncertować się wokół koncepcji „Przemysłu 4.0” u której podstaw leżą wymienione koncepcje. Jest ona odpowiedzią na postępującą powszechną cyfryzację oraz zakłada pełną integrację systemów informatycznych z infrastrukturą przemysłową oraz wzajemną komunikację urządzeń w krótszym czasie po to aby zwiększyć  efektywność wykorzystania zasobów i w efekcie poprawić efektywność produkcji.

Poszczególne systemy nie będą jednak rozwijać się równomiernie. Dużo szybciej proces ten będzie następować w obszarze systemów informatycznych, które coraz częściej zaczynają iść w kierunku szerokiej integracji. To właśnie możliwość swobodnej komunikacji między urządzeniami i systemami informatycznymi będzie głównym trendem w przemyśle. Tradycyjne procesy sterowania produkcją są obecnie często niedostatecznie elastyczne by sprostać wymaganiom współczesnej produkcji przemysłowej. Dlatego rozwój systemów umożliwiających optymalizację lub koordynację sterowania rozporoszoną produkcją w przemyśle będzie kluczowym trendem w najbliższych latach. Dzięki temu możliwe będzie również szybsze i bardziej sprawne dostarczanie określonych komponentów z mniejszych zakładów do większych. Oczywiście to wszystko opiera się o odpowiedni system planowania, który wspomagany jest  przez takie rozwiązania jak PlantStruxure. To jest właśnie kolejny element trendu, który z pewnością będzie się rozwijać.

Znaczenia nabierają również inwestycje w rozwój technologiczny maszyn i urządzeń, które będę wykonywać zaplanowane przez systemy nadrzędne zadania. Tutaj będzie miejsce dla takich rozwiązań jak MachineStruxure, które wspierają producentów maszyn przy projektowaniu i automatyzacji maszyn w celu osiągnięcia optymalnych parametrów wydajnościowych i  jakościowych przy jednoczesnym zachowaniu wymagań energooszczędnościowych.