Biall – Nowe mierniki cęgowe serii BM130 i BM150

Przyrządy serii BM130 mierzą prąd przemienny cęgami (do 1000 A) i posiadają funkcję rejestracji Hi-Lo Logging (zapis 5400 pkt), opto-złącze RS232 oraz mierzą dodatkowo temperaturę i częstotliwość. Wyższe modele BM132 i BM135 mierzą napięcie i prąd przemienny metodą True RMS w szerokim paśmie 50 Hz~3,1 kHz dla współczynnika szczytu (CREST) max 4,6:1 (ACV) i 5:1 (ACA – prądy 40~400 A).

Enitra – „Brzegi zamknięte” – nowa technologia konfekcjonowania taśm transportujących

Transport wewnętrzny w większości przedsiębiorstw produkcyjnych oparty jest na przenośnikach wyposażonych w tradycyjne taśmy transportujące. Specyfiką ich budowy jest zazwyczaj tkaninowe cięgno i pokrycie z polimeru, jakim może być PU czy PCV.

EX-Calibra – DRUCK DPI 615 – kalibratory ciśnienia

Kalibratory serii DPI 615 przeznaczone są do testowania i kalibracji przetworników ciśnienia, manometrów, prezostatów i innej aparatury pneumatycznej i hydraulicznej, zapewniając bardzo wysok ą precyzję pomiaru ciśnienia oraz sygnałów elektrycznych.

Innowacja – Technologia – Maszyna

Targi ITM Polska stały się platformą do prezentacji najnowszych rozwiązań dla przemysłu. Ich nowa koncepcja skupia się głównie na eksponowaniu nowości. Produkty były zaprezentowane nie tylko na stoiskach wystawców, jak to zazwyczaj bywa, ale również na specjalnych powierzchniach prezentacyjnych. Udostępnienie profesjonalistom maszyn i urządzeń stało się okazją do samodzielnego wypróbowania najnowszych technologii. Niewątpliwie taka forma promocji jest magnesem dla znawców tematu. Możliwość kontaktu z urządzeniem, a nie instrukcją obsługi, o wiele bardziej przypadła do gustu zainteresowanym.

„Szczupła” produkcja

W połowie czerwca br. odbyła się, jak co roku, piąta cykliczna konferencja Lean Manufacturing, organizowana jak zwykle przez Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCCT) Politechniki Wrocławskiej. Jest to jeden z elementów programu, którego misją jest rozpowszechnianie wiedzy związanej z wdrażaniem „oszczędnego (szczupłego) wytwarzania”. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wybranych przedsiębiorstw działających na naszym rynku, które dzięki zastosowaniu technik oszczędnego podejścia do procesów produkcyjnych osiągnęły przewagę rynkową.

Sprężarkownie: rady dla użytkowników sprężonego powietrza

Podstawowe zagadnienia * Dlaczego wysoka temperatura nie jest odpowiednia dla sprężarek? * Jak najprościej sprawdzić właściwą temperaturę? * Jak mądrze pozbyć się kondensatu?

Alarm! Alarm! Linia produkcyjna zaraz się zatrzyma!

Podstawowe zagadnienia * Ewolucja technologiczna * Niezawodność zakładu * Nastawienie na krytyczne zasoby * Ocena rozwiązań * Sygnały

Właściwa konserwacja betonu zapewnia zachowanie wytrzymałości konstrukcji

Podstawowe zagadnienia * Beton wymaga konserwacji zapobiegawczej, która powstrzyma jego degradację. * Degradacja betonu jest spowodowana zarówno czynnikami naturalnymi, jak i działaniami ludzi. * Sprawna naprawa elementów betonowych to proces wymagający podejmowania wielu ważnych decyzji dotyczących materiałów i warunków wykonania.

Jak oprogramowanie dla UR pomaga przy wprowadzaniu norm jakości ISO?

Normy z rodziny ISO 9000 zostały opracowane w celu wspomagania organizacji w procesie wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością. Zbudowano je na założeniach, że dobrze działająca organizacja powinna być systematyczna i przejrzysta, a głównym jej celem powinno być zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta. Aby ten cel osiągnąć, konieczna jest jednolitość celów i kierunków działania oraz stworzenie warunków pozwalających pracownikom na wszystkich szczeblach na zaangażowanie się w procesie ich realizacji. Celem wprowadzenia tych norm jest zbudowanie systemu zarządzania jakością, który pozwala potencjalnym klientom upewnić się, że towary lub usługi proponowane przez firmę są zgodne ze specyfikacją i wolne od defektów. System taki pozwala na zorientowanie się, w jaki sposób dana firma gwarantuje jakość swoich produktów oraz czy jest w stanie tę jakość utrzymać. Odgrywa to ważną rolę w sytuacjach kontraktowych.

Metodyka wdrażania systemów klasy CMMS – zarządzanie ryzykiem

Możliwie wczesna identyfikacja zagrożeń może mieć duży wpływ na osiągnięcie sukcesu w ramach realizacji projektów informatycznych. Wiadomo, że konieczne jest założenie pewnego stopnia tolerancji ryzyka, które powinno być świadomie kontrolowane i sterowane. W wielu opracowaniach podkreśla się, że im wcześniej w ramach wdrożenia systemu ryzyko zostanie odpowiednio obsłużone, tym mniejsze są straty czasowe i finansowe związane z jego eliminacją. Powyższy problem dotyczy także systemów klasy CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System). W przypadku systemów tej klasy na początku należy określić cele, dla których identyfikujemy ryzyko – podstawowym jest chęć realizacji wdrożenia z wykorzystaniem określonych zasobów w określonym czasie. Przygotowując przedsiębiorstwo do wdrożenia systemu CMMS, należy opracować plan zarządzania ryzykiem, który powinien być konstruowany na podstawie harmonogramu całego projektu oraz specyfikacji zadań.