Efektywna ocena zgodności maszyn z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – oznakowanie CE

Firma LUC – CE CONSULTING zaprasza 16-19 lutego br. do Wrocławia na 4-dniowe (z możliwością rozdzielnia na cz. I – podstawy 1,2 dzień oraz cz. II – ćwiczenia 3,4 dzień)  szkolenie z ćwiczeniami pt: „Efektywna ocena zgodności maszyn z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – oznakowanie CE”

Producenci maszyn uważają często, że obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej (i oznakowania CE) są trudne do spełnienia i mało przejrzyste. Ta potoczna opinia oraz presja rynku i czasu powoduje, że maszyny powstają często jedynie wg najlepszej wiedzy i umiejętności konstruktorów.

Projektanci (często zobowiązani do pośpiechu) nie zawsze mają czas na dokładne przeanalizowanie wymagań. W efekcie kierownictwo producenta maszyn (np. właściciel, prezes, dyrektor techniczny itp.), podpisując deklarację zgodności WE, bierze na siebie odpowiedzialność za maszynę, której faktyczna zgodność z wymaganiami jest tylko dziełem przypadku.

Z kolei użytkownicy maszyn (głównie podmioty gospodarcze) chcą wiedzieć:

– jakie wymagania maszyna powinna spełniać?

– czy producent spełnił wszystkie wymagania?

– jak wykonać rzetelny odbiór maszyny?

– czy maszynę można dowolnie zmienić bez „utraty” oznaczenia CE

– …

Nasze szkolenie obejmuje m.in. wszystkie powyżej wymienione zagadnienia i pokazuje jak zorganizować działania firmy, aby bez zbędnego wysiłku, możliwie najbardziej efektywnie i rzetelnie spełnić wymagania dyrektywy maszynowej.

Wszystkie te informacje są poparte praktycznymi (ok. 14-to godzinnymi) ćwiczeniami opracowanymi na przykładzie rzeczywistej maszyny. W trakcie ćwiczeń uczestnicy wykonają kolejno wszystkie niezbędne kroki oceny zgodności dla omawianej maszyny.

Jednym z kroków omawianych podczas szkolenia jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka. Jest ona w dużym stopniu procesem subiektywnym. Niezmiernie ważnym czynnikiem mającym wpływ na poziom bezpieczeństwa maszyny jest więc świadomość ryzyka, jakie może wiązać się z zastosowaniem niektórych rozwiązań konstrukcyjnych. Z tego powodu zalecane jest wykorzystanie tzw. mądrości zbiorowej, możliwej dzięki zaangażowaniu większej ilości osób do procesu analizy zagrożeń i oceny ryzyka.

Kolejne terminy szkolenia:

04 – 07.04.2016 POZNAŃ

17 – 20.05.2016 KRAKÓW

14 – 17.06.2016 GDAŃSK

05 – 08.07.2016 KATOWICE

Więcej informacje o szkoleniu, rabatach, rejestracji >>

Zachęcamy do wzięcia udziału w pozostałych naszych szkoleniach:

1.  Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE

31.03 – 01.04.2016 KATOWICE

07 – 08.07.2016 WROCŁAW

2. Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE (LVD)

15 – 16.03.2016 POZNAŃ

21 – 22.06.2016 KATOWICE

3. Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

17 – 18.03.2016 POZNAŃ

23 – 24.06.2016 KATOWICE

4. Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849

11 – 14.04.2016 POZNAŃ

28.06 – 01.07.2016 KRAKÓW

5. Oznaczenie CE wyrobów podlegających nowej dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)

23 – 25.03.2016 KRAKÓW 29.06 – 01.07.2016 POZNAŃ

Więcej o naszej ofercie szkoleniowej >>

Kontakt:

Paweł Ogorzelec

Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń otwartych

LUC – CE CONSULTING

ul. Robotnicza 20, 45-352 Opole

tel./fax. 77 442 68 90

kom.: +48 604 380 091

p.ogorzelec@luc.pl

www.luc.pl

Skype: p.ogorzelec-luc.pl