8,5 mld zł na inwestycje sieciowe do 2015 roku

    Do 2015 roku PSE Operator chce zainwestować 8,5 mld zł w rozbudowę i modernizację sieci przesyłowej – poinformował PAP rzecznik operatora Dariusz Chomka. Do 2013 r. ma wzrosnąć bezpieczeństwo zasilania wielkich aglomeracji, m.in. Warszawy, Wrocławia i Krakowa.

    – W perspektywie 2015 roku w Polsce powinno powstać około 2 200 km nowych linii 400 kV i 11 nowych stacji elektroenergetycznych. Także do 2015 roku potrzebna jest modernizacja około 1 500 km wyeksploatowanych linii przesyłowych – powiedział Chomka z Polskich Sieci Energetycznych PSE Operator.

    Zaznaczył, że celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju i dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Zastrzegł, że „warunkiem koniecznym” przeprowadzenia inwestycji w tak krótkim czasie jest likwidacja barier prawnych. Wyjaśnił, że wydłużają one proces uzyskiwania dostępu do gruntów, przez które przebiega linia przesyłowa, a także decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę. Wpływa to na wieloletnie opóźnienia inwestycyjne – zaznaczył Chomka. Planowane przez PSE Operatora inwestycje mają także usprawnić połączenia międzynarodowe.

    Już teraz PSE Operator realizuje projekt połączenia 400 kV z systemem litewskim, a także zamierza przełączyć połączenie Krajnik – Vierraden na napięcie 400 kV, co zapewni bezpieczną współpracę sieci polskiej i niemieckiej. Na połączenia transgraniczne spółka planuje przeznaczyć 1 mld zł z 4,5 mld zł nakładów na lata 2011-2013. 3,5 mld zł ma zasilić projekty dotyczące bezpieczeństwa pracy sieci, nowych przyłączeń i wyprowadzeń mocy.

    – Do 2013 roku priorytetem będzie zwiększenie bezpieczeństwa zasilania wielkich aglomeracji miejskich: warszawskiej, wrocławskiej, krakowskiej, łódzkiej i szczecińskiej. Równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem inwestycji sieciowych niezbędnych dla przyłączenia nowych źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej – wymienił Chomka.