GE wprowadza TrueSense – nową technologię pomiarów i zarządzania systemami wody chłodzącej

    Firma GE wprowadza na rynek platformę technologiczną TrueSense™. To nowe rozwiązanie oferuje niedostępne wcześniej narzędzia służące do optymalizacji produktywności oraz zwiększania oszczędności wody w procesie monitorowania i sterowania systemami wody chłodzącej. Systemy wody chłodzącej są wykorzystywane w przemyśle ciężkim, w zakładach chłodzenia aparatury wytwórczej oraz w systemach klimatyzacji.

    TrueSense™ integruje trzy funkcjonalności w ramach jednej platformy: bezpośrednie monitorowanie online krytycznych parametrów chemicznych wody; spersonalizowane instrumenty skracające czas testowania offline; oraz rozbudowane narzędzia do analizy i wyświetlania danych, umożliwiające kontrolę nad wszystkimi parametrami i stanem systemu.

    Systemy wody chłodzącej są kluczowym elementem procesu produkcyjnego w wielu zakładach przemysłowych oraz komfortowego działania systemów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych. Korozja, odkładanie się minerałów oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne to kwestie, które wymagają ścisłego monitorowania. Stała kontrola ich działania jest niezbędna, by uniknąć uszkodzeń sprzętu oraz spadku wydajności systemów, co może skutkować stratami w produkcji oraz nadmiernym zużyciu wody i energii. Ponadto, niekontrolowany wzrost zanieczyszczeń mikrobiologicznych może zwiększyć ryzyko zachorowań wśród osób, które obsługują lub użytkują systemy chłodzenia.

    „Utrzymanie sprawności systemu chłodzenia w celu zarządzania kosztami oraz minimalizacji zużycia wody stanowi kluczowy aspekt naszej działalności”, stwierdził Terry Black, kierownik ds. oczyszczania wody w hucie stali w Portage w stanie Indiana specjalizującej się w produkcji wyrobów walcowanych. „Dzięki platformie TrueSense lepiej poznaliśmy procesy chemiczne zachodzące w naszej wodzie. Informacje te umożliwiły nam optymalizację ilości zużywanych przez nas chemikaliów i wody, a także zwiększenie wydajności naszego systemu, co prowadzi do ograniczenia zużycia wody oraz zmniejsza naszych kosztów”.

    Decyzje dotyczące działania systemu chłodzącego wpływają na łączne koszty operacyjne związane ze zużyciem czystej wody, energii, czy chemikaliów wykorzystywanych w chłodniach kominowych oraz przy uzdatnianiu wody. Optymalizacja systemu chłodzącego przy wykorzystaniu platformy TrueSense umożliwia zmniejszenie kosztów operacyjnych na poziomie szacowanym na 25 % lub więcej, jeżeli jest połączona z wykorzystaniem właściwych chemikaliów do uzdatniania wody. W przypadku średniej wielkości przemysłowej chłodni kominowej system pracujący w optymalnych warunkach może przynieść oszczędności rzędu 400 000$ rocznie tylko w zakresie kosztów pozyskania czystej wody.