Pięć czynników, które należy wziąć pod uwagę, wybierając robota mobilnego

Robot mobilny LD250 firmy Omron

Producenci rozwiązań dla przemysłu koncentrują się aktualnie na zdolności robotów i maszyn do prostej i intuicyjnej interakcji w zależności od bieżących potrzeb produkcji. Skutkuje to szybką i łatwą modyfikacją cykli produkcyjnych, umożliwiając zmiany wielkości partii oraz zmniejszając konieczność wykonywania powtarzalnych oraz obciążających fizycznie zadań przez pracowników. Oferta tych rozwiązań jest bardzo szeroka. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego robota mobilnego do pracy w danym zakładzie?

Proste zadania, takie jak przenoszenie materiałów, można bez obaw powierzyć interaktywnym maszynom, które potrafią interpretować zachowania ludzi i unikać kolizji z nimi. Za przykład może posłużyć robot, który przenosi ładunki do określonej z góry lokalizacji, jednocześnie automatycznie wymijając ludzi oraz przeszkody na swojej drodze. Robot potrafi określić własne położenie, porównując wyniki skanu laserowego z wbudowaną mapą – może więc znacznie wpłynąć na efektywność produkcji. Aby roboty mobilne skutecznie pomagały optymalizować pracę, warto przy wyborze wziąć pod uwagę kilka czynników:

  1. Czy można je szybko zainstalować i dostosować?

Przenośniki używane są do transportu towarów w fabrykach i magazynach już od ponad 100 lat. Dobrze sprawdzały się przy codziennej, masowej produkcji długofalowej. Dzisiejsze rynki są jednak bardziej dynamiczne, a przenośniki okazują się kosztowne i trudne (lub wręcz niemożliwe) do modyfikacji pod kątem zmiany produktów lub procesów.

Około 10 lat temu jako alternatywę dla przenośników w zakresie przenoszenia materiałów zaproponowano automatycznie sterowane pojazdy (AGV). Pojazdy AGV wymagają jednak wyznaczonej wcześniej trasy, ustalonej za pomocą magnesów albo linii umieszczonych na posadzce lub nadajników na ścianach.

Potrzebne jest więc bardziej elastyczne rozwiązanie. Opcją wartą rozważenia są najnowsze roboty mobilne, czyli inteligentne pojazdy autonomiczne (AIV). Potrafią one przemieszczać się w swobodny sposób i mogą zostać przeprogramowane zgodnie
z wymogami zadania.

2. Czy może on pracować bezpiecznie obok ludzi?

Istnieje wiele fabryk, w których ludzie i maszyny pracują obok siebie, a nawet wykonują zadania ramię w ramię. Zdolność robota mobilnego do pracy z ludźmi w tym samym środowisku, jest więc niezmiernie ważna. Dawniej roboty i ludzie pracowali z dala od siebie, oddzieleni barierkami, teraz jednak muszą współpracować ze sobą.

Należy zadbać o to, aby robot mobilny wyposażony był w odpowiednie, najnowocześniejsze rozwiązania, tak, aby poruszając się wśród ludzi, nie stanowił zagrożenia. Należy również upewnić się, że oferowane przez dostawcę roboty spełniają krajowe i międzynarodowe normy bezpieczeństwa.

3. Czy jest zdolny do współpracy w ramach floty?

W większości przypadków w zakładzie pracować będzie kilka robotów mobilnych. Muszą one sprawnie współpracować. Potrzebny więc będzie system zarządzania flotą, który będzie automatycznie wyznaczać zadania poszczególnym robotom w najbardziej wydajny sposób. Dobry system pozwala zmaksymalizować zwrot inwestycji. Powala też zminimalizować liczbę wymaganych robotów poprzez skoordynowany podział zadań.

System zarządzania flotą sprawuje pieczę nad dwoma kluczowymi aspektami. Po pierwsze, kieruje ruchem, dzięki czemu mobilne roboty nie blokują się nawzajem i nie czekają zbyt długo, aż inny robot je ominie. Po drugie, przydziela zadania w sposób zapewniający możliwie największą produktywność. Skuteczny system jest nawet w stanie planować z wyprzedzeniem, przewidując, który robot będzie dostępny do pracy nad kolejnym zadaniem. Ważne jest również zarządzanie cyklami ładowania akumulatorów robotów w celu zapewnienia dobrego przepływu pracy w godzinach szczytu.

4. Czy można go łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb?

Tak jak ludzie potrzebują odmiennych umiejętności do wykonywania poszczególnych zadań, tak i zakład musi mieć możliwość przystosowania robotów do wykonywania różnych prac. Robot mobilny może być na przykład wykorzystany do przenoszenia przedmiotów z miejsca odbioru do miejsca docelowego. W razie potrzeby może on również podczepić się do wózka
w celu przetransportowania go z jednego miejsca w drugie. Analogicznie robot wyposażony w ramię współpracujące może służyć do unoszenia pojedynczych przedmiotów. Może on również zostać przydzielony do układania przedmiotów na taśmie przenośnika i zdejmowania ich z niej.

Ważna jest więc możliwość łatwego modyfikowania i dostosowywania robota tak, aby dopasować go do rozmaitych potrzeb.

5. Czy dostępny jest globalny serwis techniczny na całym świecie?

Skuteczna implementacja robotów mobilnych w jednym z zakładów może zachęcić producenta do zastosowania takich samych rozwiązań w innych lokalizacjach produkcyjnych na świecie. W takim przypadku producent może chcieć dokonać zakupu na rynku lokalnym, aby móc otrzymać fachowe wsparcie przy implementacji oraz dostęp do pomocy technicznej po instalacji.

Ponadto, dostawca może odegrać niezmiernie ważną rolę, jeśli jest w stanie pomóc w zintegrowaniu robotów mobilnych z pozostałymi układami zautomatyzowanymi, takimi jak ramiona robota, sterowniki i przełączniki, umożliwiając stworzenie kompleksowego rozwiązania dla firmy.

Wnioski

Na przestrzeni lat proces produkcji ulegał znaczącym zmianom — i wciąż nie przestaje ewoluować. Wkraczamy właśnie w nowy etap, na którym maszyny współpracują z ludźmi w bardziej interaktywny sposób. Firmy takie jak Omron myślą o przyszłości produkcji, tworząc rozwiązania oparte na bliższej współpracy ludzi i maszyn. Nowa generacja robotów mobilnych to przyszłość produkcji: dzięki nim zakłady i ich linie produkcyjne zyskają większą elastyczność, potrzebną, aby szybko dostosowywać się do zmiennych potrzeb klientów. To z kolei zaowocuje zwiększoną szybkością reakcji, wzrostem produktywności i — w ostatecznym rozrachunku — pozwoli producentom cieszyć się większymi zyskami.


Autor: Bogusław Krasuski, Sales Manager Channel & Panel Omron Electronics Sp. z o. o.