ProSens – detektor kurzu (pyłu)

ProSens – detektor kurzu (pyłu) – jest nastawnym, mikroprocesorowym urządzeniem z podwójnym wyjściem przekaźnikowym (dostępna również wersja z dodatkowym wyjściem analogowym 4–20 m) służącym do wykrywania nieszczelności filtrów workowych. Może być również używany do sygnalizacji zatamowania lub innych niedrożności w transporcie pneumatycznym oraz przy przeładunku materiałów sypkich. ProSens jest urządzeniem kompaktowym, zaprojektowanym specjalnie w kierunku prostej instalacji i obsługi – w jednej obudowie o stopniu ochrony IP65 znajduję się zarówno czujnik jak i jednostka obliczeniowa. Standardowy model może być stosowany w aplikacjach o ciśnieniu do 2 bar i temperaturze 100oC. Modele specjalne mogą pracować w temperaturze do 800oC i ciśnieniu do 16 bar. Urządzenie może być instalowane na rurach o średnicy do 4000mm.

Detektor ProSens działa z wykorzystaniem ładunków elektrostatycznych powstałych wokół cząsteczek badanego kurzu. Wzajemne oddziaływanie cząsteczek mierzonej substancji z prętem czujnika powoduje powstawanie małych ładunków elektrycznych, które generują sygnał podawany do części elektronicznej.

Podstawowe parametry techniczne:

– wykrywanie cząstek od 0,3 µm i większych,

– zakres pomiarowy 0,1 mg/m3 – 1000 g/m3,

– prędkość gazu – do 4 m/s,

– ciśnienie – max. 200 Pa,

– klasa izolacji IP65,

– temperatura procesu – do 800oC .

www.newtech.com.pl