Sprzęgło REVOLEX® KX-D z KTR 650

REVOLEX® KX jest palcowym sprzęgłem skrętnie elastycznym. Może być ono montowane osiowo i charakteryzuje się kompaktową długością. Dodatkowo, REVOLEX® KX pozwala na łatwy demontaż elastomerów, jak również bolców z elastomerami.

Sprzegło REVOLEX® KX kompensuje wszelkiego rodzaju odchyłki wałów, przenosząc przy tym moment obrotowy w sposób bezpieczny.

Budowa i działanie

Sprzęgło składa się z dwóch piast. Moment obrotowy przenoszony jest przez stalowe bolce z nałożonymi na nie elastomerami w kształcie obręczy.

W wyniku takiej budowy wszystkie rodzaje odchyłek wałów, np. spowodowane przez nieprawidłowe wyosiowanie strony napędzanej i napędzającej, są odpowiednio kompensowane, a jednocześnie w znaczącym stopniu tłumione są również drgania i udary.

Sprzęgło nie wymaga obsługi i stosowane jest w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia, jak również w napędach pomp, przenośników itp. W celu optymalnego dostosowania sie do różnych aplikacji, typoszereg zawiera 21 rozmiarów sprzęgieł, przenoszących momenty obrotowe do 1220000 Nm. Oprócz asortymentu podstawowego, dostępne są również wykonania na indywidualne zamówienie.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła REVOLEX® KX są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem. Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 i 22.

Charakterystyka wyrobu

  • wykonanie z symetrycznymi piastami
  • sprzęgło ze zintegrowanymi pierścieniami rozprężno-zaciskowymi
  • zakres maks. momentów obrotowych do 265 000 Nm
  • skrętnie elastyczne, bezobsługowe
  • redukcja wibracji
  • bezpieczne przeniesienie momentu obrotowego
  • obrobione powierzchnie, dobre właściwości dynamiczne
  • powlekane powierzchnie piast
  • elastomery wykonane z gumy chloroprenowej (CR)
  • przykładowe zastosowania: duże wentylatory, pompy wysokociśnieniowe, dmuchawy tłokowe, turbiny wodne, itp.