Ruszyła budowa instalacji SDA/ROSE w Lotosie

  Trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęła się budowa instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego (SDA – Solvent De-Asphalting) w gdańskiej rafinerii Lotosu.

  To ostatnia instalacja produkcyjna w projekcie Program 10+. Pierwszy etap prac budowlanych polega na wzmacnianiu gruntu poprzez wykonanie 365 pali. Budowa instalacji ma się zakończyć pod koniec 2010 roku.

  – Codziennie wbijanych jest do 10 pali, więc cała operacja palowania zakończy się na przełomie kwietnia i maja 2009. W czerwcu planujemy rozpoczęcie budowy fundamentów – powiedział Zbigniew Paszkowicz, Dyrektor ds. Rozbudowy Rafinerii w Grupie LOTOS S.A.

  Planowana w ramach Programu 10+ rozbudowa rafinerii w Gdańsku zakłada m.in. zwiększenie przerobu technologicznego pozostałości z ropy naftowej. Będzie to możliwe po wybudowaniu instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego. Zaprojektowała ją firma inżynierska KBR z Houston w USA, nominowana przez M.W. Kellogg (licencjodawca), w oparciu o własną technologię o nazwie ROSE (Residuum Oil Supercritical Extraction).

  Projektowana instalacja SDA/ROSE służy do rozdzielenia pozostałości próżniowej po przerobie ropy naftowej na frakcję lżejszą – olej DAO (De-Asphalted Oil) oraz frakcję cięższą – komponent asfaltowy. Olej DAO będzie wsadem dla nowej instalacji hydrokrakingu, MHC, której podstawowym produktem będą komponenty paliwowe: głównie olej napędowy i, w mniejszej ilości, benzyna. Komponent asfaltowy ma służyć głównie do produkcji asfaltów, z opcją komponowania oleju opałowego.

  Technologia ROSE pozwoli na efektywne optymalizowanie przerobu pozostałości z ropy: produkcję ciężkiego oleju DAO oraz produkcję asfaltów lub oleju opałowego, zależnie od aktualnych potrzeb rynkowych. Dotychczasowa współpraca z M. W. Kellogg i KBR jest kontynuacją zobowiązań amerykańskich firm podjętych w 2005 r. w ramach Umowy Offsetowej związanej z zakupem przez Polskę samolotów F-16.

  W ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii Programu 10+ powstaje szereg nowych instalacji, które pozwolą przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobu ropy naftowej o 75%: z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie.

  Po rozbudowie, konfiguracja gdańskiej rafinerii będzie oparta na zaawansowanych technologiach, zapewniających wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujących wpływ rafinerii na środowisko.

  Program 10+ realizowany jest we współpracy z renomowanymi firmami inżynieryjnymi, takimi jak: Shell, Technip, Uhde, Fluor czy Lurgi, co gwarantuje Grupie LOTOS uzyskanie wytyczonych celów związanych ze stabilną produkcją paliw i innych produktów naftowych spełniających wymagania jakościowe obowiązujące w UE. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach Programu 10+ zostaną uruchomione już późną wiosną tego roku.

  Źródło: www.lotos.pl