Święto produkcji i technologii we Wrocławiu!

  W dniach 18-19 listopada 2009 odbyły się już piąte Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii – PROTECH’09. Impreza po raz kolejny miała miejsce w zabytkowej Hali Stulecia we Wrocławiu.

  ###NEWS_VIDEO_1###

  Patronat honorowy nad targami objęli Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Wśród wystawców, jak co roku, znalazły się znane firmy na rynku produktów i usług dla działów utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych, jak również wiodących dostawców automatyki, robotyki, sterowania oraz systemów IT.

  ###NEWS_VIDEO_2###

  Targom tradycyjnie już towarzyszyły dwa dni wypełnione seminariami, prezentacjami nowych produktów, spotkaniami z ekspertami i specjalistami z branży.

  ###NEWS_VIDEO_3###

  Podczas tegorocznych targów, po raz pierwszy, odbyło się seminarium ENERGOTECH. Prelegenci, wśród których znaleźli się przedstawiciele firm oraz uczelni, skupili się na takich tematach, jak: oszczędzanie energii, jej racjonalne wykorzystanie, diagnostyka sieci i urządzeń itp.

  ###NEWS_VIDEO_4###

  Jak co roku dużym powodzeniem cieszyło się seminarium MAINTECH, skierowane do mechaników i inżynierów utrzymania ruchu, który zgromadziło niemal 100 słuchaczy. Poruszono na nim kilka interesujących zagadnień, wśród których można wymienić takie jak: utrzymanie i monitoring maszyn i ich podzespołów, nowoczesne rozwiązania w kamerach termowizyjnych, gospodarowanie sprężonym powietrzem, nowoczesne materiały w inżynierii.

  ###NEWS_VIDEO_5###

  Kolejnym ważnym seminarium był ROBOTECH, przeznaczony dla inżynierów automatyków, w szczególności zajmujących się robotami przemysłowymi. Uczestnicy mogli wysłuchać m.in. prelekcji na temat „Szybkiego prototypowania układów regulacji i przetwarzania sygnałów w mechatronice”, czy „Innowacyjnego sposobu montażu silników liniowych w konwencjonalnej frezarce 3-osiowej”.

  ###NEWS_VIDEO_6###

  Równolegle, pod patronatem MSI Polska, odbyło się seminarium SYSTECH, na którym zostało zaprezentowane nowoczesne oprogramowanie przeznaczone dla zakładów produkcyjnych oraz przykłady ich wdrożeń na rynku polskim. Na tym seminarium pilotażowo przeprowadziliśmy transmisję on-line w Internecie, która cieszyła się dużym powodzeniem i zmotywowała nas do dalszych tego typu działań.

  ###NEWS_VIDEO_7###

  Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się czwarte już Dni Kariery dla Inżynierów, które zgromadziły ponad 100 słuchaczy. Uczestnicy wysłuchali interesujących prezentacji poświęconych sprawom związanym z poszukiwaniem pracy. Mogli się dowiedzieć, jak przebiega proces rekrutacji na stanowiska techniczne, w jaki sposób napisać profesjonalne CV dla Inżyniera, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej czy znaleźć swoje miejsce na niełatwym dziś rynku pracy.

  ###NEWS_VIDEO_8###

  Reasumując podczas dwóch dni targowych ponad 40 firm polskich i zagranicznych zaprezentowało swoją ofertę uczestnikom seminariów oraz osobom odwiedzającym targi. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby przybyłych gości (ok. 2 tys. osób), uczestnicy targów zgodnie podkreślali, że byli to w większości tzw. kwalifikowani zwiedzający, mający wpływ na zakupy w przedsiębiorstwach. Dzięki temu firmy biorące udział w targach – zarówno ze swoimi stoiskami jak i prezentacjami na seminariach – pozytywnie oceniają swój udział w tegorocznej edycji targów PROTECH.

  ###NEWS_VIDEO_9###

  Wszystkim wystawcom i prelegentom, którzy wspólnie z nami współtworzą tą imprezę i zwiedzającym V edycję targów PROTECH jeszcze raz dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy ponownie do wrocławskiej Hali Stulecia na kolejną edycje targów w terminie 6-7 października 2010.

  ###NEWS_VIDEO_10###

  ###NEWS_VIDEO_11###

  ###NEWS_VIDEO_12###

  ###NEWS_VIDEO_13###

  ###NEWS_VIDEO_14###

  ###NEWS_VIDEO_15###

  ###NEWS_VIDEO_16###

  ###NEWS_VIDEO_17###